BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeńca Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategia rozwoju a ochrona środowiska
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 159-163, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Strategia rozwoju gminy
Sustainable development, Environmental protection, Ecological politics, District development strategy
Abstract
Wyjaśniono pojęcia: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i polityka ekologiczna oraz przedstawiono możliwości kreowania polityki ekologicznej i strategii rozwoju na poziomie gminy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domański T.: Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gmin. Warszawa 1999.
  2. Kolpiński J.: Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka. "Studia KPZK PAN", Warszawa: PWN 1980, nr LXXIII.
  3. Kozłowski S.: Ekorozwój w gminie. Materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 1993.
  4. Murawska E., Siemiński W., Topczewska T.: Czynniki atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych. "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1), s. 77-87.
  5. Parysek J.J.: Gospodarka lokalna czyli nowa dziedzina realizacji praktycznych funkcji geografii. W: Geografia polska u progu III tysiąclecia: Domański Et., Widacki W., Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999.
  6. Piontek B., Piontek F.. Piontek W.: Ekorozwój i narzędzia jego realizacji. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 1997.
  7. Piotrowska H.: Kształtowanie standardów usług komunalnych i ochrony środowiska jako narzędzie realizacji polityki komunalnej. "Człowiek i Środowisko" 1996, nr 20 (2), s. 197-210.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia ¡997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U.97.133.885 z dnia 29 października 1997 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu