BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzym-Wilkowski Waldemar A. (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Lublinie)
Title
Planowanie przestrzenne jako narzędzie lokalnej polityki przestrzennej - systemowe założenia, systemowe realia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 192-199, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Spatial planning, Spatial policy
Abstract
Szczegółowo omówiono zagadnienie systemu planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu lokalnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kachniarz T., Niewiadomski Z., 1994: Nowe podstawy prawne planowania przestrzennego, Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
  2. Kolipiński J., 1980: Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka. Warszawa, PWN.
  3. Kuciński K., 1996: Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa, SGH.
  4. Niewiadomski Z., 1994: Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa, PWN.
  5. Noworól A., 1998: Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Kraków, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
  6. Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17 poz. 99).
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, z póżn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu