BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Coll Ewa (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Zarys systemu ochrony prawa Wspólnoty Europejskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 205-211, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Prawo, Sądownictwo
Law, Judicature
Company
Wspólnota Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Community, Court of Justice of the European Communities
Abstract
Aspiracje Polski do integracji z Unią Europejską oraz doskonalenie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego skłaniają do przybliżenia europejskiego systemu ochrony prawa, jego organizacji jak i elementów procedury postępowania przed instytucją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ahlt M.: Prawo europejskie. C.H. Beck 1998.
  2. Góralczyk W.: Prawo międzynarodowe publiczne. PWN 2000.
  3. Górka M.: Sankcja we wspólnotowym prawie konkurencji. W: Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Praca zbiorowa pod redakcją C. Mik. TNOIK: Toruń 1997.
  4. Mik C.: Trzy ogniwa systemu. Internet - strony dziennika "Rzeczpospolita".
  5. Regulamin Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Internet - strony Unii Europejskiej.
  6. Shaw M.N.: Prawo międzynarodowe. Książka i Wiedza 2000.
  7. Traktat Rzymski. Internet - strony Unii Europejskiej.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu