BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Passella Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego - procedury ubiegania się o udział w programach europejskich
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 212-229, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu, Wspieranie rozwoju lokalnego, Wspieranie rozwoju regionalnego, Programy UE
Small business, Small business support, Local development support, Regional development support, EU programme
Abstract
Scharakteryzowano projekty i programy europejskie, w ramach których małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki finansowe na swój rozwój.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcz J., Koliński A.: Jednolity Akt Europejski, Warszawa 1991, art. 130i.
 2. Grata G.: The third activity of the fourth framework program. Office for Official, Rada Ministrów UE, Official Journal of the European Communities nr L 340, 29.12.1994 r., s. 8.
 3. Książek E.: Projekt 6 Programu Ramowego, Biuletyn nr 5 2001 r., Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, s. 3.
 4. Łodziński S.: Polityka regionalna w Unii Europejskiej - fundusze strukturalne i fundusze spójności, informacja 627, Biuro Studiów i Ekspertyz, 1998, http://biuro.sejm.gov.Dl/tekstv/i-627,htm, z dnia 18.05.1999, s. 2.
 5. Mrozińska J.: Uregulowania prawne oraz polityka wspólnotowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.ikz.edu.pt/serwis/euro/ref/mroMnska.htm. z dnia 13.04.1999 r., s. 4.
 6. Toczyski W., Zaucha J.: Samorząd terytorialny w polityce regionalnej UE, http://www.ikz.edu.pl/serwis/euro/ref/zaucha/. s. 6.
 7. Wysokińska Z., Witkowska J.: Integracja europejska - rozwój rynków, PWN, Warszawa - Łódź 1999 r., s. 183.
 8. CORDIS RTD-PROGRAMMES: Specific program for the dissemination and exploitation of the results of activities in the field of research, technological development and demonstration, 1994-98, European Communities 2000, s. 3.
 9. European Communities, Official Journal of the European Communities, No L 6/25, art. 7, 9.12.1996 r.
 10. Kierunki działań rządu wobec MŚP do 2002 roku; Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999 r.: www.mg.gov.pl/WWW_MSP/Polityka/Polit_MS.htm s. 1.
 11. European Communities, ERDF Regulation No 20863/93, Official Journal No L 193 z 31.07.1993.
 12. Materiały informacyjne Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, Warszawa.
 13. OECD: Background report for workshop 1 on "Enhancing the competitiveness of SMEs through innovation", konferencja w Bolonii 13-15 czerwca 2000, Working Group on Innovation and Technology Policy, s. 22.
 14. Program Leonardo da Vinci, Krajowa Agencja Programu, http://www.cofund.org.pl/bkkk.html.
 15. Publications of the European Communities, Luxemburg, February 1995, s. 47-52.
 16. The European Commission, Community Research: Conforming the International Role of Community Research. 2001 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu