BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczuk Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Internacjonalizacja więzi społecznych - na przykładzie Euroregionu Nysa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 230-237, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Euroregiony, Internacjonalizacja, Więzi społeczne
Euroregions, Internationalization, Social bond
Country
Euroregion Nysa
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie zjawiska internacjnalizacji powiązań (więzi), jakie mają miejsce w Euroregionie Nysa. Jako przedmiot analizy wybrano płaszczyznę społeczną, przyjmując założenie o wzajemnym związku tej płaszczyzny z płaszczyzną gospodarczą. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarki w ERN nie jest jednak przedmiotem tego opracowania. Aby cel ten zrealizować ukazano dotychczasowy zakres i formy współpracy w Euroregionie Nysa (ERN). Przypomniano także rozwiązania formalne, jakie wypracowano w omawianej kwestii we współpracy transgranicznej w Europie. Punktem wyjścia była analiza dokumentów formalnych - statutów stowarzyszeń i innych materiałów źródłowych: sprawozdań Rady ERN, konwentu, sprawozdań i protokołów grup roboczych. W końcowej części opracowania ukazane zostały także dylematy i kontrowersje, jakie w tym obszarze występują. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczuk F.: Elementy współpracy transgranicznej w Strategii rozwoju Województwa Dolnośląskiego. w: Hospodarske sanse pro 3. Tisicleti, Wyd. TUL Liberec 2001.
  2. Dobraczyński M.: Międzynarodowe związki gospodarki z polityką. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994.
  3. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 1996.
  4. Żukrowska K.: Szerokie otwarcie. Wyd. Wolumen, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu