BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiak Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Sektory infrastrukturalne w gospodarce : warunki działania i przekształcenia - zarys problemu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 258-261
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Infrastruktura, Gospodarka, Elektroenergetyka
Infrastructure, Economy, Power
Abstract
Na przykładzie sektora elektroenergetyczne omówiono zmiany jakie zaszły w sektorach infrastrukturalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bochniarz H., Krajewski S. (red.): Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego, Warszawa 1997r.
  2. Duda M.: Prywatyzacja sektora elektroenergetyki w świetle bezpieczeństwa energetycznego w warunkach rynkowych. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4 z 2001 r.
  3. Jasiński P.: Światowe trendy w przemyśle energetycznym [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji pod red. A.T. Szabłowskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1996r.
  4. Jewtuchowicz A.: Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów pod red. A. Jewtuchowicz, UŁ, Łódź 2000r.
  5. Szablewski A.T. (red.): Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1996r.
  6. Wojciechowski E.: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu