BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Regulacja publiczna w sektorze infrastrukturalnym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 262-264
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Infrastruktura, Interwencjonizm państwa
Infrastructure, Government intervention
Abstract
Zwrócono uwagę na zakres ingerencji władz lokalnych i centralnych w gałęzie infrastrukturalne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1992.
  2. Szablewski A.: Teoretyczne przesłanki deregulacji gałęzi infrastrukturalnych. W: Studia i materiały. Współczesna teoria ekonomii główne nurty i problemy. Red. M. Belka. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1991.
  3. Wojciechowski E.: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej. PWN, Warszawa 1997 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu