BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartalska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
System zarządzania finansami w samorządzie gminnym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 287-297, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Gmina, Zarządzanie finansami, Zarządzanie długiem, Zarządzanie gotówką
District, Financial management, Debt management, Cash management
Abstract
Przedstawiono rozważania na temat organizacji systemu zarządzania finansami w samorządzie gminnym. W ramach tego systemu omówiono: zarządzanie długiem, zarządzanie gotówką oraz zarządzanie przepływem gotówki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bitner M.: Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 2. Błoch H.: Decyzje finansowe. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1992.
 3. Domański T.: Planowanie i programowanie rozwoju w kontekście reformy ustrojowej państwa. Zgierz 1998.
 4. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
 5. Drucker P.F.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1995.
 6. Jastrzębska M.: Dziedziny zarządzania finansami gminy. "Samorząd Terytorialny" Nr 7-8/1998.
 7. Jastrzębska M.: Podstawy zarządzania finansami gminy. "Samorząd Terytorialny" Nr 3/1998.
 8. Karpiński P.: Rosną apetyty na kredyty. "Wspólnota" Nr 7/2001.
 9. Klewińska U.: Wieloletni plan inwestycyjny. t.1, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 10. Kopańska A.: Komunalny rynek kapitałowy w Polsce w latach 1995-1999. Wpływ funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na dalszy rozwój tego rynku. "Samorząd Terytorialny" Nr 12/2000.
 11. Poniatowicz M.: Zarządzanie długiem komunalnym. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, red. E. Bojar, B. Pławy, NAUKA-EDUKACJA, Warszawa 2000.
 12. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert JR D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 14. Szostak R.: Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" Nr 3/1999.
 15. Wojciechowski E.: Wybrane aspekty gospodarki finansowej samorządów terytorialnych. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 16. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie problemu. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 17. Zarządzanie, red. Koźmiński A.K., Piotrowski, PWN, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu