BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszczuk Dariusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Model transformacji segmentu bankowości spółdzielczej w ośrodki finansowe społeczności lokalnych i regionalnych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 306-314, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Bankowość, Spółdzielczość bankowa, Banki spółdzielcze
Banking, Banking cooperative, Cooperative banks
Abstract
Omówiono strukturę organizacyjną bankowości spółdzielczej oraz przedstawiono możliwe konsolidacje zrzeszeń, zarówno z bankami jak i samorządem terytorialnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartosiak M.: Co dalej z bankami spółdzielczymi? Biuletyn Bankowy. Branżowy Serwis Informacyjny 1999 nr 12 (80).
 2. Korenik D.: Potrzeby samorządu terytorialnego i jego oczekiwania wobec banków. Bank i Kredyt 1999 nr 12.
 3. Laszkiewicz E.: Nie możemy być kasjerami w obcych bankach. Bank 2001 nr 5 (104).
 4. Laszkiewicz E.: Trudna konsolidacja. Prawo i Gospodarka nr 133 (1052).
 5. Pawłowicz L.: Opinia o projekcie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających oraz zmianie niektórych ustaw. Biuletyn Bankowy. Branżowy Serwis Informacyjny 1999 nr 12 (80).
 6. Radziszewski S.: Spółdzielczość bankowa partnerem rynku lokalnego. W: Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1999.
 7. Rozmowa z Dariuszem Twardowskim, dyrektorem Biura Bankowości Spółdzielczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (Rozmawiała: Wesołowska D.): Fuzje w sektorze spółdzielczym. Biuletyn Bankowy. Branżowy Serwis Informacyjny 1999 nr 5 (73).
 8. Szambelańczyk J., Solarz J.K., Gostomski E.: Rekomendacje seminarium na temat "Wizja spółdzielczego sektora bankowego". W: Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1999.
 9. Szambelańczyk J.: Dylematy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. W: Wizja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1999.
 10. Uchwała Kongresu Polskich Banków Spółdzielczych z dnia 18 września 1998 r. Bank 1998 nr 10 (73).
 11. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r., Dz.U. 2000, nr 119 poz. 1252.
 12. Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 24 czerwca 1994 r., Dz.U. 1997. nr 80 poz. 369.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu