BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bal-Domańska Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Dochody własne budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 315-322, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Budżet samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe
Local budget, Budget revenue
Abstract
Zanalizowano strukturę dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 1999-2000.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 20.
  2. Bury A.: Dochody powiatów i województw w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. "Samorząd Terytorialny" 2000 nr 3, s. 21-29.
  3. Gajl N.: Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992, s. 143.
  4. Jastrzębska M.: Dochody gmin, powiatów i województw. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 10, s. 19-37.
  5. Kosikowski C., Ruśkowski E.: Finanse i prawo finansowe. Agencja ERA, Białystok 1993, s. 70-71, t. II.
  6. Obrębalski M.: Mienie gmin i powiatów w Polsce. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001, zeszyt 905, s. 73-83.
  7. Patrzałek L.: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu