BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Problem ryzyka przestrzennego w teorii ekonomii
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 344-352, tab., rys.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Ryzyko
Space as an economic category, Social economic space, Risk
Abstract
Warto zatem analizując sposoby traktowania przestrzeni w teorii ekonomii przybliżyć nieco samo pojęcie przestrzeni oraz jego modyfikacje spotykane w naukach przyrodniczych i ekonomiczno-społecznych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czaja S.: Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii. Wrocław 1997.
  2. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Warszawa 1998.
  3. Kowalski S., Szkoła badań geograficzno-regionalnych Torstena Hagerstranda "Przegląd Geograficzny", z. 3, 1977.
  4. Kuciński K.: Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa 1994.
  5. Leszczycki S.: Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce W: Elementy teorii planowania przestrzennego. Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu