BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Lucjan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Reinżynieria - istota, potrzeby i możliwości zastosowania w urzędach administracji samorządowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 358-369, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Reengineering, Administracja samorządowa, Urząd państwowy
Reengineering, Self-government administration, Government offices
Abstract
Treść prezentowanej wypowiedzi obejmuje wyjaśnienie istoty reinżynierii i jej genezy oraz określenia potrzeb i możliwości zastosowania ogólnych założeń i zasad reinżynierii w urzędach administracji samorządowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hammer M.: Reinżynieria i jej zastosowania. PWN, Warszawa 1999.
  2. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Manganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering. PWE, Warszawa 1998.
  4. Marcinkiewicz K.: System zarządzania w administracji publicznej w Polsce- tendencje rozwoju i kierunki działania. W: Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Konferencja, Dębe k/Warszawy 22 - 23 kwietnia 1999r. Umbrella.
  5. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy. PWE, Warszawa 1996.
  6. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Media Rodzina of Poznań.
  7. Peppard J., Rowland P.: Re-engineering. Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  8. Wawak T.: Nowoczesne projakościowe metody zarządzania - warunkiem doskonalenia funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
  9. Zalewski A.: Globalizacja gospodarki a rozwój lokalny. W; Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Red. naukowy E. Sobczak. PN 860 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2000.
  10. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu