BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Wpływ reformy administracji publicznej na kształtowanie się bezrobocia w byłych miastach wojewódzkich
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 370-377, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Reforma administracji publicznej, Ludność miejska, Bezrobocie
Civil service reform, Urban population, Unemployment
Abstract
Wprowadzana 1 stycznia 1999 roku reforma administracji publicznej polegała między innymi na wprowadzenie trójszczeblowego systemu samorządu terytorialnego w naszym kraju. Reaktywowanie powiatów pociągnęło za sobą znaczną redukcję liczby województw: z 49 do 16. Towarzyszyła jej oczywiście redukcja liczby miast pełniących funkcje administracyjne na szczeblu -wojewódzkim. Przeciwnicy reformy podkreślali, że jednym z jej skutków jest wysoce prawdopodobny upadek byłych, wykreowanych w 1975 roku, miast wojewódzkich, pozbawionych jednego z istotnych czynników rozwojowych. Celem artykułu jest próba - z perspektywy dwóch lat funkcjonowania zreformowanej administracji publicznej - weryfikacji tej tezy, zarówno w oparciu o dane demograficzne jak i przede wszystkim - dotyczące bezrobocia. W pierwszej części rozważań dokonano analizy zaludnienia obecnych i byłych miast wojewódzkich w latach 1975-1998 oraz 1999-2000. Autorka wyszła bowiem z założenia, że jednym ze spektakularnych przejawów zahamowania rozwoju społeczno- ekonomicznego jest ubytek ludności. Ze względu jednak na krótki okres czasu, jaki upłynął od wprowadzenia reformy administracyjnej, nie było możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków w tym zakresie. W tej sytuacji uznano, że bardziej adekwatna - z punktu widzenia celu jaki autorka sobie postawiła - wydała się analiza bezrobocia, składająca się na drugą, zasadniczą część artykułu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Behrens A.: Regional Gross Domestic Product in Central European Candidate Countries, "Statistics in focus" 2000, 2, p.1-3.
  2. Kołodziejski J.: Podział terytorialny (administracyjny) kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa. "Biuletyn KPZK PAN" 1991, z. 156, s.7-34.
  3. Miszczuk A., Miszczuk M.: Regionalne zróżnicowanie państw pierwszej grupy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, "Kwartalnik Statystyczny" 2001 nr 3, ss.6 (w druku).
  4. Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2001 roku. Warszawa, GUS 2001.
  5. Stasiak A.: Opinia W: Reforma Administracji Publicznej: Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Warszawa. MSWiA 1997, s. 162-169.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu