BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosok-Bazan Iwona (Politechnika Opolska)
Title
Usuwanie żelaza występującego w połączeniach organicznych z wód podziemnych
Elimination of Iron Occurring with Organic Compounds from Underground Water
Source
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 137-143, rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Keyword
Wody gruntowe, Chemia organiczna, Zanieczyszczenie wód, Wyniki badań
Groundwater, Organic chemistry, Water pollution, Research results
Note
summ.
Country
Opole
Abstract
Wody podziemne, również te z głębokich pokładów wodonośnych, często zawierają wysokie stężenie żelaza, współwystępujące ze związkami organicznymi. Wspólne występowanie związków organicznych i jonów metali może prowadzić do powstania połączeń metaloorganicznych, których mechanizm powstawania nie jest, jak dotąd, jednoznacznie wyjaśniony. Za najczęściej występujące w wodach podziemnych związki organiczne uznawane są kwasy humusowe. Wiadomo, że metale, w tym żelazo, mogą łączyć się z kwasami humusowymi, tworząc związki kompleksowe lub chelatowe z grupami funkcyjnymi. W wyniku sorpcji mogą też powstawać połączenia kwasów humusowych z koloidalnymi cząstkami metali1. Powstawanie wyżej omawianych połączeń znacznie zwiększa intensywność barwy oraz utrudnia, a niekiedy uniemożliwia, utlenianie Fe(II) do Fe(III), co komplikuje proces odżelaziania wody. (fragment tekstu)

The work present the results of the research on elimination of iron co-existing with organic compounds in underground water. The results of this research shows that water taken in Water Treatment Plant Zawada have high iron concentration range from 7,6 g/m3 to 10,50 g/m3, whereof about 30% is connected and occur in soluble and colloidal organic complex. Additionally, the results of this research can say that some part or ion iron is surrounded by protective colloids with colloid charged opositevely to the iron charge. The eff ective method of water deironing is technological system containing aeration, coagulation in clarifi er and rapid fi ltration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Ciupa, L. Dzienis, Zastosowanie KMnO4 i ClO2 do usuwania organicznych form żelaza i manganu z wód podziemnych, "Ochrona Środowiska" 1996 t. 18, nr 1, s. 25-26
  2. I. Krupińska, M. Świderka-Bróż, Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji, "Ochrona Środowiska" 2008 t. 18, nr 1, s. 25-26
  3. M. Świderska- Bróż, Usuwanie organicznych połączeń żelaza z wód podziemnych, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 1991 nr 1.
  4. Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, World Health Organization 2011.
  5. Enhanced Coagulation and Enhanced Precipitative Softening Guidance Manual, Of􀏐ice of Water, EPA 815-R-99-012 May 1999.
  6. E. Zbieć, R.J. Dojlido, Uboczne produkty dezynfekcji wody, "Ochrona Środowiska" 1999 t. 9, nr 93, s. 37-44.
  7. L. Ovelleiro, R. Gracia, J.L. Aragües, Study of the Catalytic Ozonation of Humic Substances in Water and Their Ozonation Byproducts, "Ozone: Science and Engineering" 1996 t. 18, nr 3, s. 195 - 208.
  8. J. Nawrocki, Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010
  9. I. Kłosok-Bazan The Impact of a Flocculent Type on Effectiveness of Organic Substances Elimination from Undergrounds Waters, "Polish Journal of Environmental Studies" 2007 t. 16, nr 3B, s. 228-231
  10. A. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu