BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądzyński Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Lokalne systemy produkcyjne w regionie łódzkim
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 387-392, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Produkcja, Wyniki badań
Production, Research results
Country
Region łódzki
Abstract
Omówiono wyniki badań, których celem było m.in. odpowiedź na pytanie: Czy województwo łódzkie posiada wystarczające możliwości, aby przekształcić swoją przestrzeń, w której się tylko produkuje w przestrzeń-system, która jest zdolna zaproponować własny produkt finalny?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Courlet C., Industrialisation et et territoire: les systèmes productis territorialisés, W: Boureille B., Guesnier B. (red.), Dynamique des activités et Evolutin des territoires. Uniwersytet Saint-Etienne 1994, s. 279-312.
  2. Despiney-Żochowska B.A., Dystrykt neomarshallowski - próba interpretacji rozwoju regionalnego w Polsce. Studium przypadku, W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2000.
  3. Dicken P., Thrift N.J., The organization of production and the production of organization: why business enterprises matter in the study of geofraphical industrialization, Transactions, Institute of Britsih Geographers, 17, 3, s. 279-291, cyt. za: Grzeszczak J., Bieguny wzrostu, a formy przestrzeni spolaryzowanej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, s. 52.
  4. Duché G., Lokalny system produkcyjny w Łodzi i regionie łódzkim (czyli słabo skoordynowane środowisko przedsiębiorczości). W: Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 1997, s. 28 i 38.
  5. Duché G., Lokalny system produkcyjny w Łodzi i regionie łódzkim czyli słabo skoordynowane środowisko przedsiębiorczości, W: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2001.
  6. Grzeszczak J., Bieguny wzrostu, a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, s. 39.
  7. Jewtuchowicz A., Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego, W: Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2000, s. 148.
  8. Kukliński A. (red.), Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, PWE. Warszawa 1974.
  9. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu