BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ubezpieczenia od katastrof naturalnych jako istotny element zrównoważonego rozwoju
Insurance Against Natural Disasters as an Essential Element of Sustainable Development
Source
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 41-55, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Environment
Keyword
Katastrofa ekologiczna, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Ubezpieczenia, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie ryzykiem
Ecological disaster, Natural disasters insurance, Insurances, Sustainable development, Risk management
Note
summ.
Abstract
Wzrastająca liczba katastrof naturalnych na świecie powoduje, że obsługa ubezpieczeń katastroficznych jest trudna zarówno dla firm ubezpieczeniowych, jak i dla reasekuratorów, którzy najczęściej w ostatecznym rachunku ponoszą odpowiedzialność finansową za skutki katastrof. Rozwiązaniem propagowanym w krajach wysoko rozwiniętych jest obecnie kompleksowy system współpracy państwa, obywateli i ubezpieczycieli w zakresie łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Systemy takie zapewniają ochronę mienia przez ubezpieczenie, dywersyfikację ryzyka przy udziale specjalnie utworzonych funduszy i ograniczanie strat katastroficznych poprzez położenie nacisku na działania prewencyjne, jak też gwarancję wypłaty odszkodowań właścicielom majątku z tytułu szkód objętych umową ubezpieczenia.(fragment tekstu)

Extreme weather events cause economic, social and environmental loss. In this way they signifi cantly aff ect on the sustainable development, therefore, damages compensatory tools, such as catastrophic weather insurance are so important. One of the biggest problems of insurance companies are catastrophic damages. This problem began to grow rapidly in recent years. The complexity and focus on relatively small fi elds of human activities, the growth of wealth of societies, as well as the absolute increase in the numbers of natural disasters (earthquakes, hurricanes, fl oods) are the reason why the catastrophic damage cost the insurance industry more and more. The insurance market plays a special role in fi nancing the repair of the eff ects of natural disasters due to the builtin compensation of loss, claims handling system developed (determining the amount of damages and the amount of compensation used) and the emphasis on prevention. However, due to the potential risk of huge compensation, the state should initiate the formation of poly insurance or provide a guarantee of payment of compensation. Analyzing this topic, we should remember about social attitudes towards catastrophic insurance. Despite awareness of the adverse eff ects of extreme weather, society does not undertake any hedging activities. The reason for this passive attitude is the belief in inevitable nature of weather and lack of knowledge of available instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frątczak P., Niszczycielska trąba, "Przegląd Pożarowy" 2008 nr 9
 2. Gral J., Stoła H., Dorzecze Wisły. Monografia powodzi, lipiec 1997, Warszawa 2009
 3. Hajduga E., Ryzyko powodzi jako ryzyko katastroficzne w Polsce, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2008
 4. Hanusiak J., Powódź, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2008, 26 sierpnia
 5. Jackowska W., Czy zagrażają nam tornada?, "21 Wiek" 2007 nr 10.
 6. Kaniewski T., Możliwość zabezpieczenia ryzyk pogodowych, w: D. Walczak (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, Toruń 2010
 7. Katrina łagodna dla Polski, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2005, 25 października
 8. Kunreuther H., Reducing Losses from Catastrophic Risks Through Long-term Insurance and Mitigation, Managing Large-Scale Risks in a New Era of Catastrophes, Georgia 2008
 9. Łasut A., Uwarunkowania możliwości wprowadzenia systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi w Polsce, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 2008
 10. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe, cz. 1, Teoria ryzyka, Warszawa 2004
 11. Rapkiewicz M., Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2010, 29 czerwca
 12. Serwin K., Mądry Polak po szkodzie?, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2007, 22 maja
 13. Susza w Polsce ryzykiem nie podlegającym ubezpieczeniu, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, 31 lipca
 14. Ubezpieczenia od suszy w najwyższej grupie ryzyka, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2006, 2 sierpnia
 15. Wawro J., Jak zabezpieczyć się przed wichurą, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2008 nr 6(461)
 16. www.imgw.pl
 17. www.wroclaw.hydral.com.pl
 18. Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu