BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobryń Andrzej (Politechnika Białostocka), Bakunowicz Katarzyna
Title
Wielokryterialny model decyzyjny w wyborze lokalizacji lotniska pasażerskiego w województwie podlaskim
Multi-Criteria Decision Model in Selection of the Airport Location in Podlaskie Voievodship
Source
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 80-99, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Economics and Environment
Keyword
Transport lotniczy, Porty lotnicze, Analiza wielokryterialna, Metoda TOPSIS
Air transport, Airports, Multicriteria analysis, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
W ostatnich latach kwestia budowy portu lotniczego w województwie podlaskim była przedmiotem różnych analiz i sporów. Doprowadziły one wiosną 2014 roku do decyzji o odstąpieniu (przynajmniej na razie) od planów budowy lotniska pasażerskiego na obszarze województwa podlaskiego. Niezależnie od aktualnego stanu, nie ulega wątpliwości, że problem ten wymaga ponownego rozpatrzenia, czego wyrazem jest ponad 60 tys. podpisów, które zebrali inicjatorzy referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego w województwie podlaskim (listy z podpisami trafiły do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 6 listopada 2014 roku). W ramach poniższego artykułu przeprowadzono uproszczone analizy w celu wyłonienia optymalnej lokalizacji podlaskiego portu lotniczego, a uproszczenie to wynikało głównie z ograniczonego miejsca na przedstawienie tych analiz.(fragment tekstu)

This article presents the use of multi-criteria decision analysis methods of the problem of the choice of the airport location in Podlaskie Voivodeship. The objects of analysis are four potential locations that were considered in the light of economic, spatial, social and environmental criteria. At the outset the desirability of construction of an airport in the voievodship of Podlasie has been justifi ed. Then criteria were defi ned and analyses were made in order to identify the optimal location. The analyses were performed using very popular methods of multi-criteria decision analysis like AHP, PROMETHEE and TOPSIS.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czownicki J., Ekonomika transportu lotniczego, Warszawa 1982
 2. Deng H., Yeh C.H., Willis R.J., Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights, "Computers & Operations Research" 2000 t. 27(10)
 3. Dytczak M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Opole 2010
 4. Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the art surveys, 2005
 5. Ishizaka A., Nemery P., Multi-criteria decision analysis: Methods and software, 2013
 6. Kobryń A., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa 2014
 7. Madejski M. i in., Wstęp od nauki o transporcie, Warszawa 1976
 8. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu, Uchwała Rady Ministrów nr 86/2007 z 8 maja 2007 roku
 9. Rucińska D. i in., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Gdańsk 2012
 10. Summer C. i in., Podstawy transportu lotniczego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012
 11. Świątecki A. i in., Lotniska, Warszawa 1999
 12. Triantaphyllou E., Multi-criteria decision making methods: A comparative study, 2002
 13. Trzaskalik T. (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Warszawa 2014
 14. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. 2006 nr 100 poz. 696)
 15. www.pl.wikipedia.org
 16. Zopounidis C., Pardalos P., Handbook of multi-criteria analysis, Springer, 2010
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu