BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chełstowski Dominik (Uniwersytet Szczeciński), Szewczyk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
Development Problems of Electronic Commerce in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 30, s. 21-43, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Internet w społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Handel elektroniczny, Badania ankietowe, Handel
e-commerce, Questionnaire survey, Trade
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów i właścicieli sklepów internetowych. Wskazano główne różnice między handlem tradycyjnym i internetowym, a także na bazie wyników badań sformułowano kierunki rozwoju handlu elektronicznego. Jedną z najbardziej popularnych form działalności w Internecie jest dokonywanie zakupów. Decydują o tym następujące czynniki: usługa ta jest dostępna właściwie z dowolnego miejsca, o dowolnej porze dnia i nocy, a dodatkowo przez Internet można kupić praktycznie wszystko.(fragment tekstu)

The article includes presentation of poll research results done among customers and owners of internet shops. The main differences amongst traditional and internet commerce were marked out. Development directions of electronic commerce were formulated on the basis of research results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gregor B., E-Commerce, Branta, Bydgoszcz 2002.
  2. http://www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/wch/Handel%20elektroniczny.pdf.
  3. http://www.ipipan.waw.pl/~subieta/prezentacje%20studenckie/EDI%20-%20 Markowski.ppt.
  4. Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Szewczyk A., Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2007, nr 155, poz. 1095 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu