BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Narzędzia wyceny portali społecznościowych
Valuation Tools of Social Portals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2012, nr 30, s. 75-81, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Internet w społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Internet, Serwisy społecznościowe, Portale internetowe, Wycena przedsiębiorstwa
Internet, Social networking, Web portals, Enterprise valuation
Note
summ.
Abstract
Wycena przedsiębiorstwa to osąd dotyczący wartości majątku trwałego i obrotowego oraz różnych wartości i cech o charakterze niematerialnym. Na pojęcie wartości przedsiębiorstwa wpływają takie czynniki, jak: wartość ekonomiczna, rynkowa, wartość biznesu w działaniu czy wartość nakładów poniesionych na jego stworzenie. Najczęściej stosowaną formą wyceny przedsiębiorstwa oraz miarą jego siły jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych. Pojęcie wartości serwisu internetowego rozumiane jest tu w kontekście jego ceny wyrażonej kwotą pieniężną, której jest on wart pod względem materialnym i niematerialnym2. Tymczasem wycena serwisu internetowego to proces polegający na pomiarze i ustaleniu jego wartości rynkowej na podstawie tradycyjnych wskaźników majątkowych oraz kryteriów charakterystycznych dla przedsiębiorstw branży internetowej. (fragment tekstu)

The article presents selected on-line tools used in internet services valuation. The set of criterions, taken into consideration in services valuation process, were characterized. The publication includes results of research for five the most popular polish social portals, as regards of them economic worth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Co wpływa na wycenę portalu internetowego?, .
 2. English Business Dictionary, Peter Collin Publishing, Teddington 1990.
 3. Fernandez P., Valuation methods and shareholder value creation, Academic Press, San Diego 2002.
 4. http://www.cubestat.com.
 5. http://mysitecost.com.
 6. http://nbp.pl.
 7. http://www.vistato.com/pl.
 8. http://waliduj.pl/wycena-stron.php.
 9. http://www.webarbiter.com/pl.
 10. Ile może być warta strona internetowa?, .
 11. Prys M., Wycena serwisów internetowych, "Internet Maker" 2008, .
 12. Raport Social Media 2010, Internet Standard, I edycja, grudzień 2010, .
 13. Read C., Ross J., Dunleavy J., eCFO: budowa nowej wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFC Press, Kraków 2004.
 14. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu