BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Przemysław
Title
Potrzeba kontaktów towarzyskich a transport zbiorowy
Public Transport and the Human Need of Socializing
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 11, s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Logistyka w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Transport, Transport publiczny, Transport pasażerski, Komunikowanie
Transport, Public transport, Passenger transport, Communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniach poświęconych transportowi zbiorowemu najczęściej dostrzegane jego atuty wiążą się z rozkładem kosztów przewozu oraz emisji zanieczyszczeń na wielu pasażerów, a więc relatywnie niskimi ich wartościami jednostkowymi. Pomijane są jednak inne, bardziej socjologiczne jego aspekty, jak choćby stwarzanie warunków do nawiązywania relacji towarzyskich, którym poświęcono niniejszy artykuł. Przyjęta linia rozważań prowadzi od omówienia kontaktów towarzyskich jako ludzkiej potrzeby, przez możliwości jej zaspokojenia oferowane przez transport zbiorowy, po empiryczne przesłanki dla głębszego zainteresowania się tematem i zaobserwowane przejawy świadomego kształtowania towarzyskiego waloru transportu zbiorowego. (abstrakt oryginalny)

Most studies on public transport emphasize the advantages associated with splitting the transportation costs and emissions among many passengers, which accounts for relatively low unit values, while its other aspects, e.g. sociological, are given much less attention. This paper focuses on some of these less perceived benefits of public transport, such as the fact that it creates favorable conditions for establishing social relationships. The author investigates the psycho-social values of public transport, setting out from the recognition that social contacts represent a vital human need, then discussing the psycho-social opportunities offered by public transport, identifying empirical reasons for interest in the subject, and finally describing some attempts to mold the social benefits of using public transport. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2006.
  2. Europska socialna sonda. 2. kolo na Slovensku, red. J. Vyrost i in., Universum, Presov 2006.
  3. Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, PIW, Warszawa 1996.
  4. Goffen E., Zachowanie w miejscach publicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
  6. Madeja J., Sprawdź, z kim jeździsz tramwajem. W Internecie, "Gazeta Wyborcza", 24.06.2009, dodatek regionalny Katowice, s. 2.
  7. Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Przeźmierowo 2007.
  8. Umysł społeczny, red. J.P. Forgas, K.D. Williams, L. Wheeler, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
  9. Wiatr J., Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, PWN, Warszawa 1979.
  10. www.poznajpasazera.pl, dostęp: 2.07.2009.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu