BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Ewelina (Politechnika Łódzka), Gałązka-Czarnecka Ilona (Politechnika Łódzka), Krala Lucjan (Politechnika Łódzka)
Title
Wpływ rozproszonego promieniowania słonecznego na wybrane właściwości kiełków koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)
Effect of Diffuse Solar Radiation on Selected Properties of Red Cover Sprouts (Trifolium pratense L.)
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 6 (97), s. 67-80, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Właściwości zdrowotne produktu, Aktywność przeciwutleniająca, Biotechnologia, Surowce roślinne
Food, Food commodities, Health properties of the product, Antioxidant activity, Biotechnology, Raw plant materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kiełki koniczyny czerwonej, mimo walorów żywieniowych i prozdrowotnych, nie są dotychczas doceniane. Celem badań było określenie wpływu rozproszonego promieniowania słonecznego podczas wzrostu kiełków koniczyny czerwonej na zawartość w nich kwasu L-askorbinowego, związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą i właściwości sensoryczne. Wzrost kiełków w automatycznej kiełkownicy, o kontrolowanych parametrach mikroklimatu, prowadzono przez 8 dni, z dostępem oraz bez dostępu promieniowania rozproszonego. Stwierdzono, że promieniowanie to wpłynęło korzystnie na zawartość badanych związków oraz na zdolności przeciwutleniające kiełków. Ze względu na walory sensoryczne oraz potencjał przeciwutleniający kiełków uznano, że najkorzystniejszym terminem zbioru była piąta i szósta doba wzrostu. W tym czasie zawartość związków polifenolowych w kiełkach uprawianych z dostępem promieniowania rozproszonego wyniosła 2051 mg/100 g s.m., zawartość kwasu L-askorbinowego - 115 mg KA/100 g s.m., natomiast współczynnik IC50 - 37 mg/ml. Kiełki uprawiane z dostępem promieniowania charakteryzowały się świeżym, ogórkowo-groszkowym zapachem, jędrną teksturą oraz jasnozieloną barwą. Wykazano, że kiełki koniczyny czerwonej mogą być cennym składnikiem pożywienia oraz atrakcyjnym dodatkiem do wielu dań. (abstrakt oryginalny)

So far, red clover sprouts have been underestimated in spite of their dietary and pro-health values. The objective of the study was to determine the effect the diffuse solar radiation on the content of L-ascorbic acid and polyphenolic compounds in the germinating red clover sprouts as well as on their antioxidant activity and sensory properties. During a period of 8 days, the sprouts germinated in an automatic sprouter with monitored microclimate parameters, in the presence and in the absence of the diffuse solar radiation. It was found that the diffuse solar radiation had a positive effect on the content of the compounds analyzed as well as on the antioxidant properties of the sprouts. Considering the sensory qualities and antioxidant potential of the sprouts, the 5th and 6th day of sprout germination was deemed to be the most beneficial for harvesting them. On those two days, the content of polyphenolic compounds in the sprouts grown in the presence of diffuse solar radiation was 2051 mg/100 g d.m, the content of L-ascorbic acid 115 mg KA/100g d.m, and the IC50 coefficient 37 mg / ml. The sprouts germinating in the presence of solar radiation were characterized by a fresh, cucumber and pea fragrance, firm texture, and light green colour. It was proved that the red clover sprouts could be a valuable component of food and an appealing addition to many dishes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyniak A., Skrzydlewska E.: Zdolności anty oksydacyjne w starzejącym się organizmie. Post.Hig. Med. Dośw., 2004, 58, 194-201.
 2. Booth N.L., Overk C.R., Yao P., Totura S., Deng Y., Hedayat A.S., Bolton J.L., Pauli G.F., Farnsworth R.: Seasonal variation of red clover (Trifoliumpratense L., Fabaceae) isoflavones and estrogenic activity. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 1277-1282.
 3. Burguieres E., Mccue P., Kwon Y.I., Shetty K.: Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response and phenolic-linked antioxidant activity. Bioresource Technol., 2007, 98, 1393-1404.
 4. Fernandez-Orozco R., Frias J., Zielinski H., Piskula M.K., Kozlowska H., Vidal-Valverde C.: Kinetic study of the antioxidant compounds and antioxidant capacity during germination of Vignaradiatacv. emmerald,Glycine max cv. and Glycine max cv. merit. Food Chem., 2008, 111, 622-630.
 5. Gosh D.: Germination and dormancy of seeds. Competition Science Vision, 2006, 9 (11), 1225.
 6. Grajek W.: Rola przeciwutleniaczy w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 1 (38), 3-11.
 7. Heldt H.W.: Plant Biochmistry. Ed. by Elsevier Academic Press. Amsterdam 2005.
 8. Jung K., Richter J., Kabrodt K., Lücke I.M., Schellenberg I., Herrling T.: The antioxodative power AP - A new quantitative time dependent (2D) parameter for the determination of the antioxidant capacity and reactivity of different plants. Spectrochim. Acta A, 2006, 63, 846-850.
 9. Kalisz S., Kurowska M.: Zmiany zawartości związków fenolowych i witaminy C w sokach i półkoncentratach truskawkowych podczas ich przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 2 (43) Supl., 62-71.
 10. Khattak A.B., Zeb A., Khan M., Bibi N., Ihsanullah, Khattak M.S.: Influence of germination techniques on sprout yield, biosynthesis of ascorbic acid and cooking ability, in chickpea (Cicerari-etinum L.). Food Chem., 2007, 103, 115-120.
 11. Kim E.H., Kim S.H., Chung J.I., Chi H.Y., Kim J.A., Chung I.M.: Analysis of phenolic compounds and isoflavones in soybean seeds (Glycine max (L.) Merill) and sprouts grown under different conditions. Eur. Food Res. Technol., 2006, 222, 201-208.
 12. Kołodziej B., Drożdżal K.: Właściwości przeciwutleniające kwiatów i owoców bzu czarnego pozyskanego ze stanu naturalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 36-44.
 13. Lewicki P.: Kiełki nasion jako źródło cennych składników odżywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 18-33.
 14. López-Cervantes J., Tirado-Noriega L.G., Sanchez-Machado D.I., Campas-Baypoli O.N., Cantu-Soto E.U., Nunez-Gastelum J.A.: Biochemical composition of broccoli seeds and sprouts at different stages of seedling development. Int. J. Food Sci. Technol., 2013, 48, 2267-2275.
 15. Maćkowiak K., Torliński L.: Współczesne poglądy na rolę witaminy C w fizjologii i patologii człowieka. Nowiny Lekarskie, 2007, 76 (4), 349-356.
 16. Michalczyk M.: Wpływ warunków przechowywania na jakość wybranych dostępnych w obrocie handlowym, mało przetworzonych produktów warzywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 3 (58), 96-107.
 17. Michalczyk M., Kowalińska J.: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 3 (64), 32-69.
 18. Mwikya S.M., Camp J.V., Rodriguez R., Huyghebaert A.: Effects of sprouting on nutrient and antinutrient composition of kidney beans (Phaseolus vulgarisvarRose coco). Eur. Food Res. Technol., 2001, 212, 188-191.
 19. Park J.H., Jeong H.J, De Lumen B.O.: Contents and bioactivities of lunasin, bowman-birk inhibitor, and isoflavones in soybean seed. J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 7686-7690.
 20. Piesiewicz H., Mielcarz M.: Kiełki w żywieniu człowieka. Przegl. Piek. Cuk., 2001, 3, 10-14.
 21. PN-90/A-75101/ 03. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 22. PN-ISO 4121:1998 Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
 23. Ramos G.P., Dias P.M., Morais C.B., Froehlich P.E., Dall'Agnol M., Zuanazzi J.A.: LC determinationof fourisoflavoneaglycones in red clover (Trifolium pratense L.). Chromatographia, 2008, 67 (1-2), 125-129.
 24. Rutkowski M., Matuszewski T., Kędziora J., Paradowski M., Kłos K., Zakrzewski A.: Witaminy E, A i C jako antyoksydanty. Pol. Merk. Lek., 2010, 29, 377-381.
 25. Sierżant K., Pyrkosz-Biardzka K., Gabrielska J.: Właściwości przeciwutleniające naturanych ekstraktów polifenolowych z wybranych roślin w układach modelowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 41-53.
 26. Singleton V.L., Rossi J.A.: Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 1965, 16, 144-158.
 27. Sun-Joo L, Joung-Kuk A., Tran-Dang K., Se-Cheol Ch., Sun-Lim K., Hee-Myong R., Hong-Keun S., Ill-Min Ch.:Comparison of isoflavoneconcentrations in soybean (Glycinemax (L.) Merrill) sprouts grown under two different light conditions. J. Agric. Food Chem.,2007, 55, 9415-9421.
 28. Surh J., Kim M.J., Koh E., Kim Y-K. L., Kwon H.: Estimated intakes of isoflavones and coumestrol in Korean population. Int. J. Food. Sci. Nutr., 2006, 57(5/6), 325-344.
 29. Świeca M., Gawlik-Dziki U., Dziki D., Baraniak B.: Kiełki brokułu jako źródło potencjalnie bioprzyswajalnych antyoksydantów. Bromat. Chem. Toksykol., 2012, (45) 3, 488-493.
 30. Świeca M., Gawlik-Dziki U., Kowalczyk D., Złotek U.: Impact of germination time and type of illumination on the antioxidant compounds and antioxidant capacity of Lens culinaris sprouts. Sci. Hortic., 2012, 140, 87-95.
 31. Thompson C.J., Pitter M.H., Ernst E.: Trifoliumpratenseisoflavones in the treatment of menopausal hot flushes. Phytomedicine, 2007, 14, 153-159.
 32. Yen G.C., Chen H.Y.: Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem., 1995, 43, 27-32.
 33. Zieliński H., Fras J., Piskuła M. A., Kozłowska H.: Witamin B! and B2, dietary fiber and minerals content of Cruciferae sprouts. Eur. Food Res. Technol., 2005, 221, 78-83.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2014/97/067-080
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu