BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Demianowicz Andrzej (Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
Title
Maciej Nowicki 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce Agencja Wydawnicza ALTER, Warszawa 2014
Source
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 1 (52), s. 174-176
Economics and Environment
Keyword
Recenzja, Ochrona środowiska, Demokracja, Środowisko przyrodnicze
Review, Environmental protection, Democracy, Natural environment
Abstract
Książka 25 lat środowiska w demokratycznej Polsce zastała wydana z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Profesora Macieja Nowickiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska w kontekście aspektów teoretycznych, implementacyjnych i aplikacyjnych. Autor 7 książek i ponad 200 artykułów był pracownikiem naukowym, ministrem środowiska, prezesem organizacji pozarządowej, a także wiceprezesem Komisji ONZ do spraw Ekorozwoju, przewodniczącym Konwencji ONZ do spraw Ochrony Klimatu, doradcą Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu