BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkutnik Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Modelowy kontekst kontrowersyjnej aksjologii racjonalnych oczekiwań w ekonomii
Model Controversial Axiological Context of Rational Expectations in Economics
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 76, s. 11-24
Issue title
Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
Keyword
Teoria ekonomii, Teoria racjonalnych oczekiwań, Niepewność w gospodarce, Ryzyko gospodarcze, Globalizacja gospodarki, Konkurencja globalna
Economic theory, Rational expectations theory, Uncertainty in the economy, Economic exposure, Economic globalization, Global competition
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule podstawą rozważań jest przyjmowana przez badaczy od ponad 50 lat koncepcja racjonalnych oczekiwań będąca ujmującym rozstrzygnięciem postaw i zachowań społecznych oraz ekonomicznych w rozwiązywaniu w uwzględnianych w modelach istotnych dla ekonomii czasów nowożytnych. Krytyka tej koncepcji według R. Frydmana i M. Goldberga, zaprezentowana w ostatnich dwudziestu latach i akceptowana przez współpracującego z M. Friedmanem w rozwiązywaniu kwestii teoretycznych monetaryzmu E. Phelpsem, laureatem nagrody Nobla z 2006 r., nie dostarcza przekonujących argumentów na rzecz odrzucenia teorii racjonalnych oczekiwań. Jest jednak istotnym wkładem w postrzeganie problemów nierozwiązanych w ekonomii, nazywanej przez tych badaczy ekonomią niepewności. Należy jeszcze raz odnieść się do stanowiska o niejednoznaczności rozwiązań panujących w ekonomii od początku czasów, gdy zaczęto objaśniać procesy gospodarcze. Ekonomia jako nauka społeczna nie ma swej jednolitej teorii, co jest z jednej strony pozytywne, a z drugiej wyzwala lawinę różnych koncepcji i odniesień do innych dziedzin, z których dla uzasadnienia swych spekulacji logicznych, często deskryptywnych, czerpie wiele rozwiązań. Zauważalna dywersyfikacja ujęć problemów społecznych, w tym gospodarczych, a także przenikanie się różnych dyscyplin jest właściwe wszystkim nurtom ekonomii na przestrzeni dziejów. Istotny jest tu splot tych teorii z polityką, które łączy pomost filozoficznego egzystencjalnego postrzegania bytu człowieka. (fragment tekstu)

The article presents selected aspects of the controversial axiology of rational expectations in the background generally recognized perception of economic models and their exemplification. Uncertainty and volatility risk in the dimension of economic processes are presented in general presented the processes of globalization, competition and innovation. The role of the market is mentioned in the context of perfect competition in terms of economic mega risks. Introductory considerations are in any kind of detailed statistical and econometric terms of economic and financial matters dealt with in formal terms, a model. The need for a holistic view of the ongoing social and economic processes is prompted research into the condition of the economy on a global basis, taking into account regional differences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu