BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Podstawy budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 91-96, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Budżetowanie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Budgeting, Health care institution
Abstract
Budżetowanie jest jednym z podstawowych narzędzi planowania, bez którego nie można prawidłowo organizować, motywować czy dokładnie kontrolować działalności zakładu opieki zdrowotnej. Do głównych celów budżetu można zaliczyć:
  • wspieranie planowania rocznej działalności,
  • koordynacja działalności ośrodków odpowiedzialności,
  • kierowanie działalnością przedsiębiorstwa,
  • motywowanie i ocena kierownictwa.
W obecnej sytuacji w zakładach opieki zdrowotnej konieczne jest wprowadzenie nowoczesnego budżetowania, bez którego praktycznie nie można zarządzać tymi jednostkami. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. ODDK, Gdańsk 2002.
  2. Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D.: Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. Wydawnictwo "Vesalius", Kraków 2000.
  3. Hass-Symotiuk M.: Aspekty metodologiczne budżetowania działalności zakładu opieki zdrowotnej. Materiały konferencyjne "Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia", Szczecin 2000.
  4. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
  5. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2001.
  6. Strategor, Zarządzanie Firmą, PWE, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu