BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska-Bińczyk Elżbieta (Politechnika Częstochowska), Szewczyk Jan (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie)
Title
Controllingowe wspomaganie zarządzania efektywnością reskolaryzacji szkoły ponadgimnazjalnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 104-110, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Controlling, Systemy wspomagania zarządzania, Szkolnictwo średnie
Controlling, Management support systems, Secondary education
Abstract
Celem referatu jest przedstawienie niektórych zagadnień związanych z wdrożeniem do praktyki zarządzania rozwojem szkoły koncepcji controllingu. Przedstawione poglądy są pochodną poszukiwań rozwiązań zorientowanych na aktywizację systemu zarządzania rozwojem szkoły. Chodzi przede wszystkim o takie rozwiązania, które powinny stanowić nowoczesne narzędzia ciągłego angażowania różnych grup pracowniczych szkoły w projektowanie i wdrażanie najkorzystniejszego społecznie programu jej rozwoju. Na strukturę treści referatu składa się:
  1. krótka charakterystyka pożądanego scenariusza rozwoju omawianej tutaj szkoły ponadgimnazjalnej,
  2. uogólniony zarys koncepcji kontroligowego wspomagania zarządzania efektywnością rozwoju szkoły,
  3. model społeczno-ekonomicznej stymulacji zmian rozwojowych szkoły,
  4. założenia modelu budowy systemu oczekiwań efektywnościowych,
  5. podsumowanie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ekiert-OIdroyd D.: Dokąd zmierza edukacja? "Edukacja", 2002/1.
  2. Grzesiak S.: Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 1997.
  3. Krajewska-Bińczyk E.: Modelowanie systemu kontrolingu dynamicznego na potrzeby zarządzania efektywnością programu rozwoju Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Częstochowie. Raport do użytku wewnętrznego. Wydział Zarządzania, Pol. Częstochowska, 2001/2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu