BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostojski Wojciech (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Oleksyk Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ryzyko i dopasowanie pozycji walutowej banku komercyjnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 168-175, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Banki komercyjne, Polityka walutowa, Ryzyko walutowe
Commercial banks, Exchange rate policy, Currency risk
Abstract
Na przykładzie banku komercyjnego omówiono pozycje walutowe oraz znaczenie pomiaru ryzyka kursów walutowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Deventer van R.D., Uyemura G.D: Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. ZBP, Warszawa 1997.
  2. Jaworski W.: Współczesny bank Poltext 1998.
  3. Kiedy nastąpi poprawa koniunktury - Banki Rzecz pospolita nr 108 z dnia 10 maja 2002 r.
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 IASB Londyn 2001.
  5. Misińska D.: Rachunkowość banku komercyjnego. FRR, Warszawa 1995.
  6. Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość Bankowa. BmiB, Warszawa 2000 r.
  7. Uchwała nr 2/2000 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 27)
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe DzU nr 140 poz. 939 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe DzU nr 160 poz. 1063 późn. zm.
  10. Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi M.P. z 1999 nr 2 poz. 11.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu