BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pichura Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ asymetrii zmienności cen na efektywność inwestycji na rynku kapitałowym
Asymmetric Volatility Measures and Investment Efficiency - Chosen Applications in Capital Markets
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 76, s. 117-130, tab.
Issue title
Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych
Keyword
Badanie efektywności inwestycji, Efektywność inwestycji, Ceny akcji, Rynek kapitałowy, Aktywa finansowe
Research efficiency of investment, Efficiency of investment, Shares prices, Capital market, Financial assets
Note
summ.
Abstract
Jednym z możliwych zastosowań koncepcji asymetrii zmienności cen aktywów na rynkach kapitałowych może być analityczny pomiar zależności efektywności inwestycji ze względu na wrażliwość na zmienność rynkową wraz z jego aspektami prognostycznymi. Celem artykułu jest w związku z tym przedstawienie wybranych asymetrycznych miar zmienności, a także ukazanie możliwości ich zastosowania do analizy zależności efektywności inwestycji w odniesieniu do czynników wrażliwości wywodzących się od współczynnika beta zdefiniowanego w modelu CAPM. Analiza przedstawionych zagadnień zostanie przeprowadzona w odniesieniu do polskiego rynku akcji na podstawie rzeczywistych danych historycznych. (fragment tekstu)

This article shows chosen issues concerning volatility asymmetry on capital markets. I detail, it turns attention on Polish stock exchange in period between 2000 an 2010, which is additionally divided into rising and descending market periods. Asymmetric volatility measures have been used to describe adjusted beta coefficients. These coefficients have been named sensitivity factors and they have been used to classify socks regarding yearly average rate of return. Analysis of stock return dependency on their prices sensitivity to market volatility may result in assuming that presented coefficients give chance, in most cases, to find groups of stocks which prove to have extraordinary rates of return. Beta coefficient based on downside volatility measures seems to have biggest cognitive value. It is boldly visible especially when analyzing down-trending market. The results that have been obtained in this research may also lead to assumption that stocks being very sensitive to negative market volatility tend to give so called risk premium. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Markowitz, Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment, John Wiley & Sons, New York 1959.
  2. A.D. Roy, Safety First and the Holding of Assets, "Econometrica" 1952, Vol. 20, s. 431-449.
  3. J. Wang, M. Yang, Assymetric Volatility in the Foreign Exchange Markets, 2006
  4. V. Le Sourd, Performance Measurement for Traditional Investment. Literature Survey, EDHEC, Lille-Nice 2007.
  5. W. Cwynar, Zmienność - dobra, czy zła? Analiza polskiego rynku kapitałowego, "e-Finanse" 2010
  6. E.J. Elton et al., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 2002.
  7. G. Bekaert, G. Wu, Symmetric vs. Downside Risk: Does It Matter Portfolio Choice?, "The Review of Financial Studies" 2000, Vol. 13, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu