BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowski Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wpływ grubości warstwy emalii na własności użytkowe naczyń
Effect of Enamel Coating Thickness on Utility of Kitchen Utensils
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, nr 81, s. 411-416, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Jakość produktów przemysłowych, Badanie jakości, Wyroby emaliowane
Quality of industrial products, Quality research, Enamel products
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie wpływu różnych grubości warstw powłok emalii, na niektóre własności użytkowe wyrobów emaliowanych. Posłużono się następującymi badaniami: odporności termicznej emalii; odporności emalii na uderzenie; czasu potrzebnego do zagotowania wody w naczyniu; czasu powodującego spadek temperatury wody w naczyniu. (fragment tekstu)

As a result testing effect of enamel coating thickness on selected utility parameters of kitchen utensils the author determined the best thickness which does not exceed the value given in PN and at the same time improves the utility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gulajew A.P.: Metaloznawstwo, WGH, Katowice, 1969.
  2. Nalepa W.: Badanie wytrzymałości na uderzenie emalii na naczyniach z blachy stalowej, Szkło i Ceramika 1961, 2, str.45.
  3. Nalepa W.: Badania grubości emalii na naczyniach z blachy stalowej, Szkło i Ceramika 1961, 8, str 247.
  4. Pawpuszkin N.M., Sjentjurin G.G., Chodawskaja R. J.: Praktikum po tiechnołogii stiekła i stiekłow, Izdateielstwo Litieratury po Stroitielstwu, Moskwa, 1971.
  5. Petzold A.: Email, VEB Verlag Technik, Berlin 1955.
  6. Polska Norma - PN-68/M-77301 - Sprzęt gospodarstwa domowego. Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Wymagania i badania techniczne.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu