BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Alfred (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Dankiewicz Robert (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Kalkulacja kosztów w działalności uzdrowiskowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 948, s. 217-226, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Koszty, Rachunek kosztów, Uzdrowiska
Costs, Cost accounting, Health resort
Abstract
Wyjaśniono istotę rachunku kalkulacyjnego oraz opisano obszary kalkulacji w działalności uzdrowiskowej. Omówiono także procedury kalkulacji usług medycznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Doyle D.: Kontrola kosztów. Wyd. Signum, Kraków 1996.
  2. Hass-Symotiuk M.: Procesowy rachunek kosztów jako narzędzie kalkulacji kosztów usług medycznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zeszyty Teoretyczne SKwP 1999 nr 52.
  3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. Wyd. PWE, Warszawa 1998.
  4. Kucharczyk A.: Metoda wyceny produktów w ofertach. W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. 1999.
  5. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Wyd. Finans-Serwis, Warszawa 1995.
  6. Nowak E.: Rachunkowość menedżerska. Wyd. AE Wrocław, 1995.
  7. Smoleń M.: Koszty, procedury i standardy postępowania medycznego w zakładach opieki zdrowotnej. "Służba zdrowia" 1999, nr 27-28.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu