BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otto Wojciech (Uniwersytet Warszawski), Wiśniewski Marian (Uniwersytet Warszawski)
Title
Designing the Payoff Phase in the Framework of Open Pension Schemes
Mechanizm rynku emerytur kapitałowych ze środków gromadzonych w OFE
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 9-21, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Emerytury, Analiza ryzyka, Emerytury dodatkowe, Fundusze emerytalne, Podejmowanie decyzji
Pensions, Risk analysis, Supplementary pensions, Pension funds, Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
Chociaz kapitałowa czesc polskiego system emerytalnego istnieje od 1999 roku, wciaz nie zapadły ostateczne decyzje dotyczace fazy wypłat swiadczen. Przedstawiony w tym artykule projekt zakłada, iz wypłaty realizowane beda przez Fundusze Emerytur Kapitałowych, zarzadzane najpewniej przez istniejace Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które jak dotad obsługuja niemal wyłacznie faze akumulacji, a wypłaty tzw. kapitałowych emerytur okresowych stanowia margines ich działalnosci. Nasz projekt zakłada, iz zarówno ryzyko długowiecznosci, jak i ryzyko finansowe podlega podziałowi pomiedzy dostawce swiadczen a emerytów. Poczatkowy wymiar emerytury jest ustalany w identyczny sposób jak w I filarze systemu emerytalnego. Doroczne indeksacje swiadczen opieraja sie na łacznym efekcie zwrotu z inwestycji funduszu oraz odchylen, jakie zachodza pomiedzy smiertelnoscia zakładana na poczatku roku a smiertelnoscia zrealizowana w ciagu roku. Ryzyko z tym zwiazane redukowane jest poprzez mechanizm rachunku buforowego, który absorbuje duza czesc wahan stóp zwrotu z inwestycji i smiertelnosci. Projekt wprowadza mechanizm wspólnego rozliczania efektów smiertelnosci przez wszystkie działajace Fundusze Emerytur Kapitałowych. Dzieki temu znika interes zarzadzajacych w pozyskaniu klientów o ponadprzecietnej smiertelnosci, co radykalnie usuwa problem negatywnej selekcji. Oba innowacyjne rozwiazania - mechanizm rachunku buforowego oraz mechanizm wspólnego rozliczania smiertelnosci - sa dla efektywnego funkcjonowania fazy wypłat kluczowe. Konsekwencje ich wprowadzenia sa wiec w artykule szczegółowo analizowane. (abstrakt oryginalny)

Fully funded part of the Polish system exists already since 1999 pension reform, but payoff modes are still under debate. Our project assumes that benefits are paid by life annuity funds, possibly managed by existing Pension Societies. So far the Pension Societies are dedicated exclusively to service the accumulation phase of the Polish pension system by managing Open Pension Funds. Our project assumes that both investment risk and longevity risk are shared between Pension Society and annuitants. The initial level of payoffs are set conservatively, and their annual indexation depends on investment returns and longevity improvements. However, risk is substantially reduced through a buffering fund that absorbs a substantial part of volatility of investment returns and observed deviations of realized mortality from projected mortality. The mechanism of the buffering fund is an important element of the project and is presented in detail. Another novel solution is a mechanism of clearing of mortality effects between annuity providers. The clearing mechanism removes interest of annuity providers in attracting clients with shorter life expectation, and thus is a radical remedy against adverse selection. This is also presented in detail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Valdes-Prieto S. (February 1998), Risk in pensions and annuities: efficient designs, Social Protection Discussion Paper No 20847, The World Bank.
  2. Wadsworth M., Findlater A., Boardman T. (January 2001), Reinventing annuities, paper presented to the Staple Inn Actuarial Society, London.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu