BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczupska Oliwia (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Normative Properties of Approval Voting - an Experimental Approach
Własnosci normatywne głosowania aprobujacego - podejscie eksperymentalne
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 33-42, rys., wykr., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Modele wyboru, Badanie preferencji konsumenckich, Decyzje wyborcze
Models of choice, Consumer preferences research, Voting decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przeanalizowano zasady rozszerzania preferencji na pojedynczych kandydatach do preferencji na zbiorach kandydatów w kontekscie głosowania aprobujacego. W głosowaniu aprobujacym głosujacy oddaje głos na dowolna liczbe kandydatów i ten/ci z najwieksza liczba głosów zwycieza. O głosujacym powiemy, ze głosuje szczerze jesli preferuje wszystkich zaaprobowanych przez siebie kandydatów nad wszystkich niezaaprobowanych. W teorii istnieja pewne załozenia dotyczace wspomnianych zasad rozszerzania preferencji, których spełnienie gwarantuje brak motywacji do głosowania strategicznego. Natomiast, jak pokazano w artykule, dane empiryczne wskazuja, ze nawet najbardziej podstawowe z tych proponowanych w literaturze zasad są empirycznie potwierdzone jedynie dla niewielkiego odsetka pośród badanej grupy. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the principles by which voters extend their preferences over individual candidates to preferences over sets of candidates in the context of approval voting. Under a system of approval voting, a voter is allowed to vote for as many candidates as he wishes and the candidate(s) with the most approval votes wins. We say that a voter has voted sincerely if he prefers all approved above all non-approved candidates. There are certain assumptions regarding the principles of preference extension under which approval voting will never give a voter an incentive to vote insincerely. However, as presented in this paper, the experimental data show that even the most basic principles put forward in the literature are empirically demonstrated for only limited proportion among the examined groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barber`a S., Bossert W., Pattanaik P.K. (2004), Ranking sets of objects, Handbook of Utility Theory, Vol. 2, Kluwer Academic Publishers.
  2. Brams S.J., Fishburn P.C. (1978), Approval voting, "The American Political Science Review", 72 (3), pp. 831-847.
  3. Endriss U. (2009), Sincerity and Manipulation under Approval Voting, Working Paper 29 October 2009, Institute for Logic, Language and Computation University of Amsterdam, http://staff.science.uva.nl/˜ulle/pubs/working-papers/sincere-approval.pdf.
  4. G¨ardenfors P. (1975), Manipulation of social choice functions, "Journal of Economic Theory", 13 (2), pp. 217-228.
  5. Kannai Y., Peleg B. (1984), A note on the extension of an order on a set to the power set, "Journal of Economic Theory", 32 (1), pp. 172-175.
  6. Kelly J. (1977), Strategy-proofness and social choice functions without single-valuedness, "Econometrica", 45 (2), pp. 439-446.
  7. Nitzan S.I., Pattanaik P.K. (1984), Median-based extensions of an ordering over a set to the power set: Am axiomatic characterization, "Journal of Economic Theory", 34(2), pp. 252-261.
  8. Puppe C. (1995), Freedom of choice and rational decisions, "Social Choice and Welfare", 12 (2), pp. 137-153.
  9. Sen A.K. (1991), Welfare, preference and freedom, "Journal of Econometrics", 50 (1-2), pp. 15-29.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu