BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Mikołaj (Uniwersytet Warszawski)
Title
The Terms of Cooperation's Stability. What is the Reason of Flow between Coalitions?
Warunki stabilności porozumień, czyli od czego zależą przepływy graczy między koalicjami
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 55-76, rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Zastosowanie teorii gier, Symulacyjne gry decyzyjne, Decyzje wyborcze, Jednostki indeksowe, Współpraca
Application of game theory, Simulation decision-making games, Voting decisions, Index units, Cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiam jedno z zastosowan modeli teoriogrowych do opisu i wyjasnienia warunków stabilnosci tworzonych koalicji. Prezentowane podejscie bazuje na analizie indeksów siły. Ich badanie pozwala na okreslanie subaddytywnosci badz superaddytywnosci koalicji. Przedstawiam równiez zastosowanie modelu gier oceanicznych do badania stabilnosci porozumien w zgromadzeniach z duza liczba graczy. Prezentacje ilustruje wynikami badania procesów decyzyjnych w Sejmie RP oraz w zgromadzeniu delegatów podczas prawyborów w Partii Demokratycznej w USA przed wyborami prezydenckimi w roku 2008. Uzyskane wyniki pozwalaja na zgodne z intuicjami interpretacje dobrze wyjasniajace obserwowane zjawiska w zgromadzeniach decyzyjnych. (abstrakt oryginalny)

The following article presents an application of game-theoretical models, meant to describe and explain the conditions of stability of coalitions created within decision-making bodies. The basis of the presented approach is the concept of power indices, as well as subadditivity and superadditivity of coalitions. The article also illustrates how to apply the model of oceanic games for analyzing assemblies consisting of many participants. These studies are exemplified by the results of research on the decision-making processes in the Sejm (the lower house of the Polish parliament) and among delegates of the 2008 U.S. presidential nominations of the Democratic Party, which lead to clear, intuitive interpretations, useful for explanations of processes occurring within the decision-making bodies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aumann R.J., Shapley L.S. (1974),Values of non-atomic games, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
 2. Carreras F. and Owen G. (1988), Evaluation in Catalonian Parliament 1980-84, "Mathematical Social Science" 15, pp. 87-92.
 3. Ekes M. (2003), General elections modelled with infinitely many voters, "Control and Cybernetics" No. 32, pp. 163-173.
 4. Falsenthal D.S., Machover M. (1995), Postulates and paradoxes of relative voting power - a critical re-appraisal, "Theory and Decision" 38(2): pp. 195-229.
 5. Jasinski M. (2000), Is the biggerone always more powerful, or how to measure the power of the participants in collective decisions? "Sociological Studies" No. 1-2, pp.49-77.
 6. Jasinski M. (2003), Ideological positionand the importance of participant in decision-making body, "Sociological Studies" No. 1, pp. 139-174.
 7. Jasinski M. (2009), Decisions in large groups - oceanic games in social sciences, "Decisions" No.12, pp. 25-51.
 8. Jasinski M. (2012), The ideological space based on political events, "Decisions" No. 17, pp. 5-28.
 9. Kaminski M. (1998), Strategic consequences of joining and parting: analysis of the polish party system consolidation in the years 1993-97, "Sociological Studies" No. 3, pp. 19-47.
 10. Malawski M. (2000), "Oceanic" probabilistic values, Warsaw, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Working paper.
 11. Milnor J.W., Shapley L.S. (1961), Values of Large Games II: Oceanic Games, RM-2649, Rand Corporation, Reprint "Mathematics of Operations Research" 3 (1978), No. 4, pp. 290-307.
 12. Shapiro N.Z., Shapley L.S. (1960), Values of Large Games I: A Limit Theorem, RM-2648, Rand Corporation, Reprint "Mathematics of Operations Research" 3(1978), No. 1, pp. 1-9.
 13. Shapley L.S. (1961), Values of Large Games III: A Corporation with Two Large Stockholders, RM-2650-PR, Rand Corporation, Reprint as a part of Milnor, J.W., Shapley L.S. (1978), Values of Large Games II: Oceanic Games in: "Mathematics of Operations Research" 3(1978), No. 4, pp. 290-307.
 14. Shapley L.S. (1977), A comparison of power indices and a non-symmetric generalization, RAND Paper P-5872, Rand Corporation Santa Monica.
 15. Słomczynski W., Poznanski P., Haranczyk G., Sokołowski J.K. (2008), Integrity of parliamentary groups in: Sokołowski J., Poznanski P. (ed.) Chosen aspects of the Sejm activities in the years 1997-2007, Cracow, AFM Printing House, pp. 203-235.
 16. Sosnowska H. (1995), Shapley value of games with a priori unions as method of analysis of elections in Poland 1989-94, "Works on mathematical economy" No. 1/EM/96, Warsaw, Warsaw School of Economics.
 17. Straffin P.D. (1977), The Bandwagon Curve, "American Journal of Political Science" 21, No. 4: pp. 695-709.
 18. Straffin P.D. (1982), Power indices in politics. in: Political and Related Models, Brams S.J., Lucas W., Straffin P.D. (ed.) New York: Springer Verlag, pp. 256-321.
 19. Wieczorek A. (2004), Large Games with Only Small Players and Finite Strategy Sets, "Applicationes Mathematicae" No. 31, pp. 79-96.
 20. Wieczorek A. (2005), Large Games with Only Small Players and Strategy Sets in Euclidean Spaces, "Applicationes Mathematicae" No. 32, pp. 183-193.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu