BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pigoń Adam (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
What Affects Voter Turnout? Macro and Micro Evidence from Poland
Co wpływa na frekwencję wyborczą? Mikro i makroekonomiczna analiza empiryczna
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 77-105, tabl., bibliogr. 46 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Bezrobocie, Wybory parlamentarne, Decyzje wyborcze
Unemployment, Parliamentary election, Voting decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ustalenie roli czynników społeczno-ekonomicznych wpływajacych na kształtowanie sie frekwencji wyborczej ze szczególnym uwzglednieniem roli bezrobocia i innych zmiennych zwiazanych z rynkiem pracy. W pracy podjeta została próba skonfrontowania wyników badan w Polsce z wynikami uzyskanymi w krajach o dłuzszej tradycji demokratycznej. Dodatkowo, podjeta została próba odpowiedzi na pytanie jakie koncepcje teoretyczne wyjasniajace powstawanie niezerowej frekwencji wyborczej moga sprawdzac sie w Polsce. Empiryczna czesc artykułu opiera sie o ekonometryczny model liniowy stworzony na danych pochodzacych ze wszystkich polskich powiatów dla zmiennej objasnianej jaka sa frekwencje w wyborach parlamentarnych w 2011 oraz dwóch turach wyborów prezydenckich w 2010 roku. Drugim modelem empirycznym jest model logitowy oparty na danych pochodzacych z ankiety "Polskie Studium Wyborcze", w której ankietowani deklarowali udział w wymienioncyh wyborach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss briefly the issue of voter turnout and ascertain what kind of socioeconomic variables can affect it. The main body of the article is devoted to the search for empirical findings on the basis of the Polish presidential and parliamentary elections in 2010 and 2011 respectively. The central analysis is conducted using OLS regressions on NTS4 areas (powiat) with the utmost importance attached to the role of socioeconomic variables and especially to the role of adversities such as unemployment and other features of the labor market. Furthermore, the logit model has been built on individual data in order to corroborate (or debunk) findings derived from macro regressions. Although it was not the main intention to study in detail the theory of various turnout models it seemed instructive to sketch them along with stylized facts regarding the phenomenon of voting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alesina A., Cohen G., Roubini N. (1991), Macroeconomic policy and elections in OECD countries, NBER working paper 3830.
 2. Blais A., Young R. (1997), Why Do People Vote? An Experiment in Rationality? "Public Choice".
 3. Blais A., Dobrzynska A. (1998), Turnout in electoral democracies, "European Journal of Political Research".
 4. Blais A. (2000), To Vote or Not to Vote? The Merits and Limits of Rational Choice, Pittsburg Press.
 5. Blais A., Masicotte L., Dobrzynska A. (2003), Why is Turnout Higher in Some Countries than in Others?, Working Paper.
 6. Blais A., Gidengil E., Nevitte N., Nadeau R. (2004), Where does turnout decline come from?, "Europena Journal of Political Research".
 7. Blais A., Fournier P., Gidengil E., Nevitte N. (2006), Does low turnout matter? Evidence from the 2000 Canadian federal election, Electoral studies.
 8. Blais A., Achen C. (2011), Taking Civic Duty Seriously: Political Theory and Voter Turnout, Working Paper.
 9. Burden B. (2009), The Dynamic Effects of Education on Voter Turnout, Working Paper.
 10. Burden B., Wichowsky A. (2012), Unemployment and Voter Turnout, Working Paper.
 11. Brennan G., Hamlin A. (1997), Expressive Voting and Electoral Equilibrium, "Publice Choice".
 12. Carter J., Guerette S. (1992), An experimental study of expressive voting, "Publice Choice".
 13. Downs A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row.
 14. Edlin A., Gelman A., Kaplan N. (2007), Voting as a Rational Choice: Why and How People Vote to Improve the Well-Being of Others, NBER Working Paper 13562.
 15. Farber H. (2010), Rational Choice and Voter Turnout: Evidence from Union Representation Elections, NBER Working Paper 16160.
 16. Farejohn J., Fiorina S. (1974), The Paradox of Not Voting: A Decision Theoretic Approach, "American Political Science Review".
 17. Fraga B., Hersh E. (2010), Voting Costs and Voter Turnout in Competitive Elections, "Quaterly Journal of Political Science".
 18. Garbicz M. (2012), Problemy zacofania i rozwoju ekonomicznego, Wolters Kluwer.
 19. Gerber A., Gruber J., Hungerman D. (2008), Does church attendence cause people to vote? Using blue laws' repeal to estimate the effect of religiosity on voter turnout, NBER Working Paper 14303.
 20. Geys B. (2006), Rational Theories of Voter Turnout: A Review, "Public Choice".
 21. Goodin R., Roberts K. (1975), The Ethical Voter, "American Political Science Review".
 22. Grossman G., Helpman E. (2001), Special Interest Politics, MIT Press.
 23. Hamlin A., Jennings J. (2008), Expressive Political Behavior: Foundations, Scope and Implications, Working Paper.
 24. Hansford T., Gomez B. (2010), Estimating the Electoral Effects of Voter Turnout, "American Political Science Review".
 25. Hillman A. (2010), Expressive Behavior in economics and politics, "European Journal of Political Economy".
 26. Horn D. (2011), Income Inequality and Voter Turnout, Gini Discussion Paper.
 27. Incantalupo M. (2010), The Effects of Unemployment on Voter Turnout in US National Elections, Working Paper.
 28. Kamhon K., Yang C. (2000), On expressive voting: Evidence from the 1988 US presidential election, "Public Choice".
 29. Kim J., Petrocik J., Enokson S. (1975), Voter Turnout Among the American States: Systemic and Individual Components, "American Political Science Review".
 30. Kostadinova T. (2003), Voter turnout dynamics in post-Communist Europe, "European Journal of Political Research".
 31. Lijphart A. (1997), Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma, "American Political Science Review".
 32. Matsusaka J. (1995), Explaining Voter Turnout Patterns: An Information Theory, "Publice Choice".
 33. Kerwin C., Melvin S. (2011), Employment, Wages and Voter Turnout, NBERWorking Paper 17270.
 34. Morawski W. (2010), Dzieje gospodarcze Polski, Difin.
 35. Mycoff J., Wagner M., Wilson D. (2009), The Empiricial Effects of Voter ID Laws: Present or Absent?, Working Paper.
 36. Palfrey T., Rosenthal H. (1983), A Strategic Calculus of Voting, "Public Choice".
 37. Persson T., Tabellini G. (2000), Political Economics, Explaining Economic Policy, MIT Press.
 38. Persson T. (2001), Do Political Institutions Shape Economic Policy? NBER Working Paper 8214.
 39. Persson T., Roland G., Tabellini G. (2003), How do electoral rules shape party structures, government coalitions and economic policies, NBER working paper 10176.
 40. Powell G. (1986), American Voter Turnout in Compative Perspective, "American Political Science Review".
 41. Riker W., Ordeshook R. (1968), A Theory of The Calculus of Voting, "American Political Science Review".
 42. Rosenstone S. (1982), Economic Adversity and Voter Turnout, "American Journal of Political Science".
 43. Rotemberg J. (2008), Attitude-Dependent Altruism, Turnout and Voting, NBER Working Paper 14302.
 44. Schur L. (2003), Employment and the Creation of an Active Citizenry, "British Journal of Industrial Relations".
 45. Verba S., Schlozman K., Brady H. (1995), Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics, Harvard Univesity Press.
 46. Sundstrom A., Stockemer D. (2013), Quality of Government Affect Voter Turnout in the European Regions, Working Paper.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu