BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ramsza Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
The Bertrand Duopoly with Bounded-Rational Consumers and Explicity Modeled Demand. A Numerical Example
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 121-129, rys., wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Konkurencja, Konkurencja oligopolistyczna, Cena produktu, Popyt konsumpcyjny, Gry ekonomiczne
Competition, Oligopolistic competition, Product price, Consumption demand, Economic games
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy jest zaprezentowany wariant modelu duopolu Bertranda. Zaprezentowany model różni się od modelu standardowego tym, ze w sposób jawny został wymodelowany popyt na produkowane dobra w populacji konsumentów w oparciu o założony rozkład cen rezerwacji. Dodatkowo konsumenci posługują się procedura wyboru, która nie jest w pełni racjonalna a jedynie przybliża w wyidealizowana najlepsza odpowiedz. Dwa główne wyniki pracy to wskazanie, ze nawet przy standardowych założeniach w równowadze ceny są wyższe od kosztów krańcowych oraz możliwość występowania wielu cen równowagowych. (abstrakt oryginalny)

The model presented herein is a variant of the original Bertrand duopoly model. The only difference comes from the more detailed model of behavior of the population of consumer. It is assumed that there is a particular distribution of reservation prices within the population. It is also assumed that consumers use a bounded-rational procedure of choice between the products. The main results are twofold. Firstly, it is shown that it is possible that equilibrium prices are higher than the marginal costs. Secondly, it is shown that there maybe two equilibrium points. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bertrand J. (1883), Th´eorie math´ematique de la richesse sociale, "Journal des Savants" 67, pp. 499-508.
  2. Cournot A. (1838), Recherches sur les Principes Math´ematiques de la Th´eorie des Richesses, (Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth), N. Bacon, London: Macmillan, 1897 (wersja angielska).
  3. McFadden D. (1981), Econometric models of probabilistic choice, in C.F. Manski & D. McFadden, Structural analysis of discrete data with econometric applications, Cambridge: MIT Press, pp. 198-272.
  4. Nelder J.A. & Mead R. (1965), A simplex method for function minimization, "The Computer Journal" 7, pp. 308-313.
  5. Olesinski B. (2012), The dynamics of Bertrand model with multi-agent demand and bounded-rational firms, B.Sc. Thesis, Warsaw School of Economics.
  6. Ramsza M. (2010), Elementy modelowania ekonomicznego opartego na teorii uczenia sie w grach populacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu