BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszewski Robert (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
The Demand-Supply Model with Expectations. Complex Economic Dynamic
Dynamika modelu konkurencji doskonałej z oczekiwaniami po stronie popytowej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 32, s. 131-141, rys., wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Mechanism design and related topics
Keyword
Konkurencja doskonała, Oczekiwania inflacyjne, Równowaga gospodarcza, Chaos deterministyczny, Bifurkacja, Równowaga wielokrotna
Perfect competition, Inflation expectations, Economic equilibrium, Deterministic chaos, Bifurcation, Multiple equilibria
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem opracowania jest zbadanie wpływu prostego mechanizmu oczekiwań na dynamikę modelu konkurencji doskonałej. Badany model jest nieliniowym układem dynamicznym z czasem dyskretnym. Udowodnione zostanie twierdzenie o istnieniu równowag stacjonarnych. Podane zostaną warunki gwarantujące lokalna asymptotyczna stabilność tychże równowag. W badanym modelu zachodzi bifurkacja podwajania okresu, w wyniku której pojawiają się atraktory okresowe. Opisany zostanie wpływ zmiennych egzogenicznych na dynamikę modelu. (abstrakt oryginalny)

We investigate the dynamics of the nonlinear demand-supply model with expectations. We investigate the impact of expectations on the dynamics of the price. We determine the equilibria and investigate their local asymptotic stability. The global behaviour of the market is analysed numerically. We present the bifurcation diagrams for each parameter and localize those values, for which the system indicates complex behaviour. We investigate how the dynamics of the model depends on the parameters. We present analytical results whenever it is possible and numerical simulations of the more interesting occurrences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brock W.A. and Hommes C.H. (1997), A rational route to randomness, "Econometrica", vol. 65, no. 5, pp. 1059-1095.
  2. Chiarella C. (1988), The cobweb model, its instability and the onset of chaos, "Economic Modelling", vol. 5, no. 4, pp. 377-384.
  3. Hommes C.H. (1991), Adaptive learning and roads to chaos: the case of the cobweb, "Economics Letters", vol. 36, no. 2, pp. 127-132.
  4. Hommes C.H. (1994), Dynamics of the cobweb model with adaptive expectations and nonlinear supply and demand, "Journal of Economic Behavior & Organization", vol. 24, no. 3, pp. 315-335.
  5. Jensen R.V. and Urban R. (1984), Chaotic price behavior in a nonlinear cobweb model, "Economics Letters", vol. 15, no. 3-4, pp. 235-240.
  6. Nusse H.E. and Hommes C.H. (1990), Resolution of chaos with application to a modified Samuelson model, "Journal of Economic Dynamics & Control", vol. 14, no. 1, pp. 1-19.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu