BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wirkus Marek (Gdansk University of Technology, Poland)
Title
Project Implementation in Organisations of Repetitive Activities
Realizacja projektów w organizacjach o działaniach powtarzalnych
Source
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 105-109, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Kapitał ludzki
Project management, Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto zagadnienie realizacji projektów w organizacjach, w których cele działalności są osiągane poprzez realizację działań powtarzalnych. W organizacjach tych projekty są z jednej strony traktowane, jako działalność marginalna, a jednocześnie wyniki tych projektów wpływają na realizację procesów podstawowych, np. poprzez wdrożenie, w ramach projektu, nowego wyrobu do produkcji. Istotny wpływ na przebieg i osiągnięcie sukcesu projektu w tych organizacjach ma kapitał ludzki i rozwiązania stosowane w tym zakresie. Ewentualne problemy wynikają z natury projektu, który jest procesem jednorazowym i tym-czasowym, więc rozwiązania organizacyjne też mają charakter tymczasowy. Tymczasowość ta wpływa na postawy i zaangażowanie wykonawców projektu. W opracowaniu zidentyfikowano i przeanalizowano zagadnienia, które wpływają na sukces projektów realizowanych w wybranych organizacjach o procesach powtarzalnych. (abstrakt oryginalny)

The study presents the implementation of projects in organisations that achieve business objectives through the implementation of repetitive actions. Projects in these organisations are, on the one hand, treated as marginal activities, while the results of these projects have significant impact on the delivery of main processes, e.g. through the introduction of new products. Human capital and solutions in this field bear impact on the success of projects in these organisations, which is not always conducive to smooth implementation of projects. Conflict results from the nature of a project, which is a one-time and temporary process, so organisational solutions are also temporary. It influences on attitudes and commitment of the project contractors. The paper identifies and analyses factors which affect the success of the projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge; PMBOK® Guide. Project Management Institute, 2013.
  2. I. Durlik, M. Wirkus. "Czynnik ludzki i rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu projektami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym", in: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, A. Podobiński, Ed., UWN-D AGH, 2004.
  3. J. F. Davidson. Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, 2001
  4. R. W. Gryffin. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, 1999.
  5. M. Juchniewicz. Dojrzałość projektowa organizacji. Bizarre, 2009.
  6. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMAâ version 3.0, Warszawa, published by SPMP, 2008.
  7. PRINCE2 - skuteczne zarządzanie projektami. OGC. Published by TSO, Polish edition, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-10-02-2015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu