BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poskrobko Bazyli (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Perspektywa finansowa do 2020 roku a wyzwania dla Unii Europejskiej
Financial Perspective 2014-2020 and Challenges Faced by European Union
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 3-18, rys., bibliogr. s. 17-18
Keyword
Polityka ekologiczna UE, Wydatki na ochronę środowiska, Zmiany klimatyczne, Globalna polityka ekologiczna, Rozwój zrównoważony
EU environmental policy, Expenditures on environmental protection, Climate change, Global environmental policies, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono realne i potencjalne wyzwania, które stoją przed Unią Europejską w okresie zmian cywilizacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z antropogenicznego obciążenia środowiska przyrodniczego. Wskazano narzędzia, które należałoby podjąć w perspektywie finansowej 2014-2020 od idei zrównoważonego rozwoju i koncepcji zielonej gospodarki do pakietu energetyczno-klimatycznego. Obszerniej zaprezentowano problem kształtowania odporności na globalne zagrożenia w kontekście szacunku kosztów działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu w okresie do 2030 roku. (abstrakt oryginalny)

In modern history, global threats have never been visible to such an extent as at present. For several years, fifty global threats have been analysed for the needs of the World Economic Forum in Davos. The number of these threats is not decreasing, yet the degree to which some of them affect us does seem to change. Global threats are becoming a great challenge for management sciences. There emerged an urgent demand for design methods, processes and instruments of management. The paper presents examples of threats that are present in each element of the macrosystem: economy-society-environment-information-institutions, as well as the factors influencing the resistance of organisational units to these threats. As the key instrument, the national strategy for enhancing resistance to global threats is discussed. The strategy ought to constitute a collection of several strategies and detailed programmes, e.g. it needs to address the issue of climate change, long-term national spatial policy, or a programme of counteracting social exclusion and poverty. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości, 2013, M. Bukowski, A. Śniegocki (red.), Raport z realizacji projektu "Niskoemisyjna Polska 2050", Warszawa.
 2. 21 issues for the 21 sr Century: result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues, 2012, UNEP, Nairobi.
 3. A Guidebook to the Green Economy 2012, Issue 1-3. UNDESA, Division for Sustainable Development, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://sustainabledevelopment. un.org/content/dokuments, data wejścia: 7.02.2014].
 4. Global Risks 2013. An Initiative of the Response Network, 2013, World Economic Forum, Geneva.
 5. Jaworowski Z. 2012 Odwieczne zmiany klimatu, Referat na konferencji Komitetu Prognoz PAN "Identyfikacja globalnych zagrożeń", Mądralin.
 6. Kleer J. 2014 Globalne zagrożenia rozwoju, [w:] Kryzysy systemowe, J. Kleer, E. Mączyńska, J. J. Michałek, J. Niżnik (red.), Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 7. Król K., Lewandowski P., Wolski J. K. 2000 Rozród człowieka. Malejąca rola kobiety w niepłodności małżeńskiej, "Nowa Medycyna", nr 5.
 8. Kundzewicz Z. W. 2013 Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kurzawa R. 2010 Statystyki niepłodności męskiej w Polsce na tle danych światowych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.nasz.bocian.pl/tata_a_statystki_nieplodnosci _męskiej_na_tle_danych_światowych, data wejścia: 28.08.2014].
 10. Leaning J., Guha-Sapi D. 2013 Natural Disasters, Armed Conflict and Public Health, "The New England Journal of Medicine", 369: 1836-1842.
 11. Nasza wspólna przyszłość, 1991, Raport Specjalnej Komisji Narodów Zjednoczonych, G.H. Bruntland (red.), PWE, Warszawa.
 12. Rockström J. i in. 2009 A safe operating space for humanity, "Nature", no. 461/24.
 13. Sadowski M. 2014 Ocena potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych zmian klimatu w Polsce, Referat na Konferencji Naukowej Komitetu Prognoz PAN "Zagrożenia środowiska i ich następstwa", Mądralin.
 14. Staszewska D. 2014 Całościowe spojrzenie na człowieka - medycyna komplementarna, Referat na konferencji "Świat bez raka - profilaktyka i naturalne terapie antynowotworowe", Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i  Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa.
 15. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimaty do roku 2020, 2013, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu