BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dniestrzański Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Układ różniczkowy
Differential Sequence
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1189, s. 168-175, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Modelowanie ekonometryczne, Równania różniczkowe, Funkcje matematyczne
Econometric modeling, Differential equations, Mathematical functions
Note
summ.
Abstract
Układy ortogonalne w odpowiednich przestrzeniach funkcyjnych pełnią zasadniczą funkcję w analizie danych statystycznych. W artykule przedstawione są rozważania nad mało znanym układem w przestrzeni funkcji całkowalnych z kwadratem na prostej rzeczywistej (L2(R) ). Celem artykułu jest: umiejscowienie układu w klasie znanych układów ortogonalnych, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o układzie oraz zasugerowanie kierunku, w jakim powinny pójść dalsze badania. Umiejscowienie układu będzie miało charakter rodowodowy. To znaczy porównany zostanie mechanizm powstawania kolejnych funkcji układu w odniesieniu do najbardziej znanych układów wykorzystywanych w modelowaniu ekonometrycznym. (fragment tekstu)

In the paper the author presents the most important properties of the differential sequence. (...) The author discuses connections between the differential sequence and other orthogonal sequences. The function y = arctgx is called differential wavelet. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brandt S., Analiza danych, PWN, Warszawa 1999.
  2. Bukietyński W., Smoluk A., O pewnej klasie funkcji liniowo niezależnych w L2, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1, Wrocław 1968, s. 45-47.
  3. Dniestrzański P., Układ zupełny a pomiar, Ekonomia Matematyczna 3, AE, Wrocław 1999, s. 65-68.
  4. Dniestrzański P., Falka różniczkowa, Ekonomia Matematyczna 7, AE, Wrocław, 2003a, s. 95-106.
  5. Dniestrzański P., Aproksymacja układem różniczkowym, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy nr 32, Matematyka a ekonomia. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2003b, s. 91-98.
  6. Smoluk A., O pomiarze preferencji, [w:] A. Smoluk (red.), Elementy metrologii ekonomicznej, AE, Wrocław, s. 101-131.
  7. Wojtaszczyk P., Teoria falek, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu