BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupiec Leszek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Polska w Unii Europejskiej - skala sukcesu i oczekiwań
Poland in European Union : Scale of Success and Expectations
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 19-32, tab., bibliogr. s. 32
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Polska w UE, Fundusze strukturalne, Polityka rządu
Social economic development, Poland in EU, Structural funds, Government policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym zadaniem polityki spójności Unii Europejskiej jest wyrównywanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów krajów członkowskich, a także generowanie dla nich szans rozwojowych. Celem artykułu jest analiza sytuacji Polski po wejściu do struktur Unii Europejskiej oraz wpływu funduszy europejskich na tempo rozwoju i przemian gospodarczych w Polsce na tle innych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The main task of EU cohesion policy is to equalise the existing disparities in the socio-economic development of Member States and to generate development opportunities for them. The principal aim of this paper is to analyse the situation of Poland after entering the EU, as well as the impact of European funds on Poland's pace of development and economic transformation in comparison with other countries comprising the EU. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kupiec L. 2006 Gospodarka przestrzenna. Tom VIII. System produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  2. Kupiec L. 2011 Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w  Białymstoku, Białystok.
  3. Kupiec L. 2007 Wskaźnik strukturalny rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Podlasie - strategia zmian, A.F. Bocian (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu