BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiorowska Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Minimalizacja obciążenia i wariancji w estymacji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi
Minimizatiog of Systematic Errors and Variance in Econometric Models Estimation with Muiti-Collinear Variables
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 327, s. 25-30, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
Keyword
Matematyka, Estymacja, Statystyka matematyczna
Mathematics, Estimation, Mathematical statistics
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono metodę estymacji parametrów modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi. Metoda omówiona w tym artykule pozwala więc - przy istnieniu współliniowości stochastycznej w modelach ekonometrycznych - w klasie estymatorów o minimalnym obciążeniu wybrać estymatory o minimalnej wariancji.

Some method of parameters estimation of econometric models with multi-collinear variables is discussed in the paper. The method is based on the theory of generalized matrix reciprocals. It enables to acquire estimating functions with minimal variance of the estimators class with minimal systematic error. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gruszczyński M,, Współliniowość zmiennych i jej wpływ na estymację modeli ekonometrycznych, praca doktorska (maszynopis), SGPiS, Warszawa 1977.
  2. Kosiorowska M., 0 pewnej metodzie estymacji liniowych modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi, Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1979, nr 114.
  3. Kosiorowska M,, Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, praca doktorska (maszynopis), AE, Kraków 1979.
  4. Kosiorowska M., Zastosowania uogólnionych odwrotności macierzy do estymacji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi,"Przegląd Statystyczny" 1983, z. 1/2.
  5. Neeleman J.B., Multicollinearity in linear Economic Model, Tilburg University Press the Netherlands, 1973.
  6. Warmus M., Uogólnione odwrotności macierzy, PWN, Warszawa 1972
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu