BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania), Smaga Edward (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji
Cost Function Decomposition Under Inflation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 327, s. 47-58, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
Keyword
Inflacja, Estymatory, Estymacja nieparametryczna, Funkcje kosztów, Ekonomia matematyczna
Inflation, Estimators, Nonparametric estimation, Costs functions, Mathematical economics
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule omówiono rozwiązanie dynamiczne problemu. Następnie przedstawiono nieparametryczne estymatory charakterystyk szeregów czasowych. Na koniec przeprowadzono eksperyment obliczeniowy podając przykład numeryczny.

Division of the total cost K into constant cost Ks(independent of production quantity V) and varying cost Kz = k.V (dependent on production quantity) should be considered as a dynamic process during inflation. It means that the quantities under consideration have to be time dependent functions. In the paper linear formula is suggested:
K ( t ) = K s ( t ) + k z ( t ) . V ( t ) .
Following quantities have been adopted as estimates of functions:
Ks(t) i kz(t):

where m ^ k ( t ) , m ^ V ( t ) and m ^ V ( t ) stand for non-parametric estimators of adequate moments in time series V(t) and K(t). Theoretical considerations are illustrated on a numerical example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Anderson B.D.O., Moore J.B., Filtracja optymalna, WN-T, Warszawa 1984.
  2. Heiteger L., Matulich S., Managerial Accounting, Mc Oraw-Hili 1980.
  3. Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, "Przegląd Statystyczny" 1987, B. XXXIV, z. 1.
  4. Marshall A., Zasady ekonomiki, Warszawa 1923.
  5. Otnes R.F., Enochson L., Analiza numeryczna szeregów czasowych, WK-T, Warszawa 1978.
  6. Wong W.H., On the consistency of cross-validation in kernel nonpa-rametric regression," The Annals of Statistic" 1983, vol. 11.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu