BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszek Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Funkcja intensywności w modelu Chianga
Intensity Function in Chiang's Model
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 327, s. 59-67, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
Keyword
Analiza matematyczna, Matematyka
Mathematical analysis, Mathematics
Note
rez., summ.
Abstract
Badając w demografii różne zjawiska zachodzące w zbiorowościach poddawanych analizie badacze dostrzegają problem wpływu jednych zjawisk na inne i podejmują próby uwolnienia się od takich zakłóceń. Interesujące jest występowanie zjawisk w stanie czystym. Jednym z najbardziej znanych modeli pozwalających uzyskać opis zjawiska w stanie czystym przy pewnych założeniach jest model C.L. Chianga. Niniejsze opracowanie podejmuje próbę podania kryterium doboru funkcji opisujących zachodzące zjawiska w modelu Chianga.

Criterion of intensity function selection in Chiang's model is given in the paper. The criterion was used as possibility check to apply elementary functions as intensity functions in the model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chiang C.L.,Introduction to stochastic processes in biostatistics New/York 1968.
  2. Blandt-Johnson B,C.t Conditional failure time distributions unde: competing risk theory with dependent failure times and proportional hazard rates, "Scand. Actuarial J." 1976, 37-51.
  3. Paszek S., Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia, "Zeszyty Kaukowe," AE, Kraków, w druku.
  4. Wientcel E.S., Obczarow L.A., Teorija wierojatnostiej, Moskwa 1973, s. 234.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu