BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryglaszewska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ciągi funkcji separowalnych i podseparowalnych Neumana (I rodzaju)
Sequences of Separable and Under-Separable Neuman's Functions /of 1st Kind/
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 327, s. 5-10, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
Keyword
Matematyka, Programowanie matematyczne
Mathematics, Mathematical programming
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono definicje i pewne własności funcji seprowalnych i podseparowalnych Neumana I rodzaju oraz omówiono ich zbieżność.

Series of 1st kind of Neuman's separable functions are discussed in the paper in the form:
h m ( x, t ) = f m ( x ) g m ( t ) s m ( x - t )
and series of 1st kind of Neuman's under-separable functions satisfying the following inequality:
h m ( x, t ) [ h m ( x, 0 ) h m ( 0, t ) ] - 1 h ( -t, -x ) [ h m ( -t, 0 ) h m ( 0, -x ) ] - 1
Two theorems are defined and proved that each convergent sequence of the 1st kind separable /under-separable/ Neuman's function of the 1st kind. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gryglaszewska A., Kryteria separowalności typu h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), "Zeszyty Naukowe", AE , Kraków 1988, nr 268, s. 19-28.
  2. Gryglaszewska A., Podseparowalność funkcji dwóch zmiennych w sensie Neumana (i rodząju), "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1985, nr 213, s. 247 - 255.
  3. Gryglaszewska A., Smaga E., Stanisz ?., Uwagi o równaniu funkcyjnym h(x,t) = f(x) g(t) s(x-t), "Prace Naukowe", AE, Wrocław 1982, zeszyt pt. "Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne", nr 215, s. 229 - 240.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu