BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mueller Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zwoliński Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rudowicz-Nawrocka Janina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Technologie informatyczne ukierunkowane na dane przestrzenne w aplikacjach wspomagających zarządzanie rolnictwem
Information technology oriented on spatial data in agriculture management support applications
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 35-43, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Aplikacje internetowe, Rolnictwo, Systemy zarządzania
Internet application, Agriculture, Management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem rolniczym w głównej mierze bazuje lub będzie bazować na danych przestrzennych. Wykorzystanie do tego celu systemów GIS, które są między innym dostarczycielami tego typu danych, z perspektywy średnich i małych gospodarstw rolnych z uwagi na stopień trudności ich obsługi nie wydają się uzasadnionym rozwiązaniem. Alternatywę mogą stanowić prostsze aplikacje bazujące na technologiach informatycznych pozwalających na przetwarzanie danych przestrzennych. W niniejszym artykule, zaprezentowano oryginalny system informatyczny wspomagający zarządzanie danymi przestrzennymi na poziome realizacji usług rolniczych. Zbudowany on został na bazie technologii i narzędzi Microsoft. W publikacji zarysowano zarówno funkcjonalności powstałej aplikacji, jak i oceniono przydatność użytych technologii informatycznych.(abstrakt oryginalny)

Modern management of agriculture is based chiefly, or it will be, on spatial data. Using GIS-systems for this purpose, which are, inter alia, providers of this kind of data, from medium and small agriculture farms' perspective are not a good solution since they are difficult to use. Simpler applications based on information technologies which can process spatial data may be an alternative. In this article, the authors present original IT system, which support management of spatial data at the level of agriculture services performance. The IT System was built at the base of technologies and tools provided by Microsoft. This publication outlines both functionality of the application and rates of the usefulness of the applied technologies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aitchison A. (2009): Beginning Spatial with SQL Server 2008, Apress, ISBN13: 978-1-4302-1829-6.
  2. Beres J., Evjen B., Rader D. (2010): Professional Silverlight 4, Wiley, ISBN: 978-0-470-65092-9.
  3. Esposito D. (2011): Programming Microsoft ASP.NET 4, Microsoft Press, ISBN: 978-0-7356-4338-3.
  4. Klein S. (2010): Pro Entity Framework 4.0, Apress, ISBN-13: 978-1-4302-0648-4.
  5. Lobel L., Brust A., Forte S. (2008): Programming Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Press, ISBN-13: 978-0-7356-2599-0.
  6. Mueller W., Boniecki P., Joachimiak H. 2008. Internetowy system wspomagający zarządzanie usługami rolniczymi. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (107). s. 227-233.
  7. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K. (2006): Język UML w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, ISBN: 83-7361-892-9.
  8. Bing Maps AJAX Control, Version 7.0 (on-line), Microsoft, 2011a, [dostęp 30-07-2012], Dostępny w Internecie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg427610.aspx
  9. Bing Maps Silverlight Control (on-line), Microsoft, 2011b, [dostęp 30-07-2012], Dostępny w Internecie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee681884.
  10. Shape2SQL (on-lilne), Morten Nielsen, 2008, [dostęp 30-07-2012], Dostępny w Internecie: http://www.sharpgis.net/page/Shape2SQL.aspx.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu