BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębowski Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Romański Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bieniek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Analiza pracy różnych profili łopat pędnika siłowni wiatrowej
Operation analysis of various blades profiles of a wind power plant propeller
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 29-34, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Wiatraki, Energetyka
Windfarms, Windmills, Energetics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano pracę trzech różnych profili łopat koła wiatrowego. Wśród wybranych konstrukcji, na których prowadzone były analizy znalazły się następujące profile: fabryczny dostarczony wraz z siłownią, Gottinger GOE 413 Airfoil oraz profil S NREL 822. Dla każdego profilu wykreślono charakterystykę mocy w funkcji prędkości wiatru. Każda z łopat, po zamontowaniu do siłowni wiatrowej Firmy Komel model JSW 750-12, została poddana badaniom w zakresie prędkości wiatru 6,5 do 14,5 m*s-1. Pomiary wykonano po stronie napięcia stałego, po zmianie prądu przemiennego na stały przez prostownik sześciopulsowy. Na podstawie uzyskanych charakterystyk można stwierdzić, że siłownia w zakresie badanych prędkości generuje najwyższą moc dla profilu fabrycznego. Siłownia napędzana kołem wiatrowym z dwoma zaproponowanymi profilami generowała mniej energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)

Operation of three different profiles of blades of a wind wheel was analysed in the article. There were the following profiles among the selected structures, on which analysis were carried out: a pre-built profile supplied with a power plant, Gottinger GOW 413 Airfoil and S NREL 822 profile. Power characteristics as a function of wind velocity was drawn for each profile. Each blade, after being mounted to Komel wind power plant model JSW 750-12 was examined in relation to wind speed 6.5 to 14,5 m*s-1. Measures were carried out on the side of direct voltage, after converting alternating current into direct current by a rectifier. It may be concluded based on the obtained characteristics that a wind power plant in relation to the examined velocities generates the highest power for a pre-built profile. A power plant driven by a wind wheel with two suggested profiles generated less electric energy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akhmatov V. (2006): Induction generators for wind power. Vorg Inc. ISBN 0906522 404.
 2. Charkiewicz M., Romański L. (2008): Wpływ konfuzora na moc siłowni wiatrowej umieszczonej w obudowie rurowej. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 141-146.
 3. Filipowicz M. (2004): Małe turbiny wiatrowe. Nafta & Gaz Biznes, 21-25.
 4. Lee E. (2000): Optimization of Turbomachinery Airfoil Shapes in Viscous Unsteady Compressible Flows. Pennsylvania State University, 20-41.
 5. Nalepa K., Neugebauer M., Sołowiej P. (2008): Metodyka badań małych siłowni wiatrowych. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 209-214.
 6. Parchański J. (1995): Miernictwo elektryczne i elektroniczne. WSiP, Warszawa, 179-200.
 7. Sałagan P., Dobek T., Wieliczko P. (2011): Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i gminach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 207-213.
 8. Styczyński Z. (2008): Materiały do wykładu Renewable energy sources. Wrocław, 1-17.
 9. Tomaszkiewicz W. (red.). (2009): Instrukcja obsługi siłowni wiatrowej typu: JSW 750-12. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Sosnowiec.
 10. Wiśniewski G., Dziamski P., Michałowska-Knap K., Oniszk-Popławska A., Regulski P. (2009): Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020r. [online], Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, ISBN 0239-3646.
 11. Granica 3000 MW w energetyce odnawialnej przełamana [online], Katowice, PTWP-ONLINE Sp. z o.o., 13-01-2012, [dostęp 29.01.2012], Dostępny w Internecie: http://energetyka.wnp.pl/granica-3000-mw-w-energetyce-odnawialnej-przelamana,160032_1_0_0.html
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu