BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hebda Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Złobecki Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wpływ stopnia rozdrobnienia słomy na trwałość kinetyczną brykietów
Influence of straw fragmentation on kinetic endurance of briquette
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 57-64, rys., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Zboża, Magazynowanie, Biomasa
Corn, Storage, Biomass
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mała gęstość objętościowa słomy wymaga posiadania dużej przestrzeni magazynowej, ponieważ słoma do spalania musi być przechowywana w pomieszczeniach zadaszonych i osłoniętych. Przetwarzanie biomasy w brykiety powoduje zmniejszenie objętości takiego paliwa oraz uzyskanie znacznej poprawy jego wartości energetycznej jak również właściwości transportowych i magazynowych. W pracy przedstawiono analizę wpływu stopnia rozdrobnienia na cechy mechaniczne brykietów wykonanych ze słomy pszennej, żytniej oraz rzepakowej. Stwierdzono istotne statystycznie oddziaływanie wielkości frakcji słomy na trwałość wykonanych z niej brykietów. Natomiast wpływ materiału, z jakiego wykonane były brykiety (gatunek słomy) okazał się nieistotny.(abstrakt oryginalny)

Low bulk density of straw requires considerable storing space since straw for firing must be stored in roofed and covered rooms. Processing biomass into briquettes causes decrease of volume of such fuel and a considerable improvement of its energy value as well as transport and storing properties. The work presents analysis of the fragmentation degree on mechanical properties of briquettes made of grain, rye and rape straw. Statistically significant influence of straw fractions seize on endurance of briquettes made of it, was reported. Whereas, influence of the material of which briquettes were made (straw kind) appeared to be insignificant.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk F., Frąckowiak P., Mielec K., Kośmicki Z. (2005): Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(1), 33-36.
 2. Adamczyk F., Frąckowiak P., Mielec K., Kośmicki Z. (2005): Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(1), 5-8.
 3. Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. (2003): Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. PTIR, Kraków, ISBN 83-9170-530-7.
 4. Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. (2001): Słoma-energetyczne paliwo. Wieś Jutra, Warszawa, ISBN 83-88368-19-2.
 5. Hebda T., Złobecki A. (2011): Wpływ wilgotności słomy na trwałość kinetyczną brykietów. Inżyniera Rolnicza, 6(131), 45-52.
 6. Hejft R. (2001): Wpływ wilgotności materiału roślinnego i temperatury procesu na gęstość i wytrzymałość brykietów. Recyklace odpadu V, VSB-TU, Ostrawa, 281-290.
 7. Kronbergs E. (2000): Mechanical strenght testing of stalk materials and compacting energy evaluation. Industrial Corps and Products, 11, 211-216.
 8. Fiszer A. (2008): Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69-71.
 9. Michalak D. (1995): Badania naprężeń wewnętrznych w materiałach źdźbłowych zagęszczanych ciśnieniowo. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, 2, 46-50.
 10. Pickiel P. (2002): Vergasung von Biomasse. Landtechnik Jg., 57/5, 258-259.
 11. Piechocki J. (2003): Zgazowywanie mokrej biomasy ligninocelulozowej w gazyfikatorze o mocy 500 kW. Ogniwa paliwowe i biomasa lignocelulozowa szansa rozwoju wsi i miast, Seria monografie, Warszawa, 241-244.
 12. Rodrigues M., Walter A., Faaij A. (2003): Co - firing of natural gas and Biomass gas in biomass integrated gasification/combined cycle systems. Energy, 28(11), 1115-1131.
 13. PN-ISO 6540. Kukurydza - Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna).
 14. PN-EN 15210-2:2011. Biopaliwa stałe. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2: Brykiety.
 15. PN-EN 15149-1:2011. Biopaliwa stałe - Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren - Cześć 1: Metoda przesiewania oscylacyjnego przy użyciu sit o szczelinie 1 mm lub większej.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu