BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parteka Aleksandra (Politechnika Gdańska), Wolszczak-Derlacz Joanna (Politechnika Gdańska)
Title
Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input-Output Database)
Wage dispersion in European Union - evidence from new panel data from WIOD (World Input-Output Database)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Przepływy międzygałęziowe, Konwergencja, Nierówności płacowe, Zróżnicowanie płac
Input−Output Model, Convergence, Wage disparities, Wage differential
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule prezentujemy analizę dotyczącą dwóch aspektów nierówności płacowych - zróżnicowania płac pomiędzy krajami oraz zróżnicowania płac pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników (podział ze względu na poziom wykształcenia). Badanie jest oparte na danych sektorowych z baz World Input-Output Database (WIOD) oraz WIOD's Socio-Economic Accounts (2013), które stanowią znaczne rozszerzenie poprzedniej bazy - EUKLEMS. Badanie dotyczy 27 krajów UE (1995-2009) oraz 13 sektorów przemysłu przetwórczego. Ramy teoretyczne analizy odnoszą się do tzw. kanonicznego modelu a'la Acemoglu & Autor. Oszacowany model empiryczny konwergencji warunkowej wskazuje, że proces wyrównywania płac w Unii Europejskiej jest bardzo powolny. Jednocześnie w artykule zostały udokumentowane zmiany w relacji płac pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych, które miały miejsce w UE. W świetle oszacowanych parametrów modelu zmiany w otwartości handlowej i procesy outsourcingu nie znalazły się wśród ekonomicznie istotnych czynników wpływających na oba aspekty nierówności płacowych w UE. (abstrakt oryginalny)

Main aim of this paper is to present new evidence concerning the dispersion of wages across European Union and its evolution in recent years. Using statistics from newly released World Input-Output Database (containing input-output tables and socio-economic accounts) we construct a panel of 27 EU countries and 13 manufacturing sectors observed in the period 1995-2009. Input-output tables are used to measure the intensity of international outsourcing, considered as one of the factors influencing wage patterns. Through the estimation of a dynamic model of conditional wage convergence we show that the wages of less skilled workers are more exposed to the pressure stemming from offshoring practices.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Autor D.H., Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, w: Handbook of Labor Economics, t. 4, red. O. Ashenfelter, D.E. Card, Elsevier, Amsterdam 2011, s. 1043-1071.
 2. Baldwin R., Robert-Nicoud F., Trade-in-goods and trade-in-tasks: An Integrating Framework, "Journal of International Economics" 2014, vol. 92(1), s. 51-62.
 3. Barro R.J., Convergence and modernization revisited, NBER Working Papers, No. 18295, National Bureau of Economic Research, 2012.
 4. Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2005 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 5. Dietzenbacher E., Los B., Stehrer R., Timmer M., de Vries G., The Construction of World Input-Output Tables in the WIOD Project, "Economic Systems Research" 2013, vol. 25(1), s. 71-98.
 6. Feenstra R.C., Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Marcoeconomic Implications, The MIT Press, Cambridge, MA 2010.
 7. Feenstra R.C., Hanson G.H., The impact of outsourcing and high-technology capital on wages: Estimates for the United States, 1979-1990, "Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114, s. 907-941.
 8. Foster-McGregor N., Stehrer R., de Vries G.J., Offshoring and the skill structure of labour demand, "Review of World Economics" 2013, vol. 149(4), s. 631-662.
 9. Geishecker I., Görg H., Winners and losers: A micro-level analysis of international outsourcing and wages, "Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'Economique" 2008, vol. 41(1), s. 243-270.
 10. Global value chains in a changing world, red. D. Elms, P. Low, WTO, 2013.
 11. Grossman G.M., Heterogeneous workers and international trade, "Review of World Economy" 2013, vol. 149(2), s. 211-245.
 12. Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., Task trade between similar countries, "Econometrica" 2012, vol. 80(2), s. 593-629.
 13. Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., Trading tasks: A simple theory of offshoring, "American Economic Review" 2008, vol. 98(5), s. 1978.
 14. Hijzen A., Swaim P., Does offshoring reduce industry employment?, "National Institute Economic Review" 2007, vol. 201(1), s. 86-96.
 15. Hummels D., Jørgensen R., Munch J.R., Xiang C., The wage effects of offshoring: Evidence from Danish matched worker-firm data, NBER Working Papers, No. 17496, National Bureau of Economic Research 2011.
 16. Lo Turco A., Parteka A., The demand for skills and labour costs in partner countries, "Economics of Transition" 2011, vol. 19(3), s. 611-637.
 17. Magda I., Rycx F., Tojerow I., Valsamis D., Wage differentials across sectors in Europe, "Economics of Transition" 2011, vol. 19(4), s. 749-769.
 18. Marin D., A new international division of labor in Europe: Outsourcing and offshoring to Eastern Europe, "Journal of the European Economic Association" 2006, vol. 4 (2-3), s. 612-622.
 19. Michaels G., Natraj A., Reenen J.V., Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over 25 years, "Review of Economics and Statistics" 2014, vol. 96(1), s. 60-77.
 20. Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., Konwergencja płac w Unii Europejskiej 1995-2005, "Ekonomista" 2010, nr 3, s. 345-372.
 21. Polgár É., Wörz J., No risk and some fun? Trade and wages in the enlarged European Union, "Empirica" 2010, vol. 37(2), s. 127-163.
 22. Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, M.W. Socha, W. Siwiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 23. Schwörer T., Offshoring, domestic outsourcing and productivity: evidence for a number of European countries, "Review of World Economics" 2013, vol. 149(1), s. 131-149.
 24. The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, red. M.P. Timmer, WIOD Working Paper, No. 10, 2012.
 25. Timmer M.P., Los B., Stehrer R., de Vries G.J., Fragmentation, Incomes and Jobs: An Analysis of European Competitiveness, "Economic Policy" 2013, vol. 28, s. 613-661.
 26. Wolszczak-Derlacz J., Mind the Gender Wage Gap - The Impact of Trade and Competition on Sectoral Wage Differences, "The World Economy" 2013, vol. 6(4), s. 437-464.
 27. Wood A., How Trade Hurt Unskilled Workers, "Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9(3), s. 57-80.
 28. Baza danych WIOD, http://www.wiod.org/new_site/home.htm (dostęp 20.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu