BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowski Waldemar (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie CMS Drupal w tworzeniu systemu zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej
Using Drupal CMS for implementation of knowledge management system in plant production
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 97-103, rys., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Rolnictwo, Zarządzanie wiedzą, Źródła informacji, Sieć semantyczna
Agriculture, Knowledge management, Information source, Semantic Web Service (SWS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do podejmowania decyzji ważna jest wiedza rozumiana jako umiejętność użytecznego wykorzystania informacji. Dotyczy to także zagadnień z dziedziny rolnictwa w szczególności szeroko pojętej produkcji roślinnej. Obecnie wiele potrzebnych informacji można odnaleźć w Internecie, także globalna sieć wykorzystywana jest do publikacji rezultatów. Aby można było efektywnie wykorzystać informacje w systemie zarządzania wiedzą, muszą być one precyzyjnie opisane. Sieć semantyczna a w szczególności idea Linked Data stwarza taką możliwość. Realizując projekt "Narzędzia zarządzania wiedzą w produkcji roślinnej" podjęto próbę wykorzystania systemu zarządzania treścią Drupal 7 do stworzenia prototypowego portalu będącego częścią systemu wspierającego zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej. Omówiono funkcjonalność modułu RDF Drupala, oceniono praktyczną ich przydatność do realizacji zadania oraz możliwości rozszerzenia.(abstrakt oryginalny)

Knowledge understood as the ability to apply the information in useful way, is significant to make proper decisions. This also applies to agricultural issues, in particular, wider plant production. Currently, a lot of information can be found on the Internet. The global network is used to publish the results. The information must be precisely described to be used effectively in the knowledge management system. The Semantic Web and in particular the idea of Linked Data offers such a possibility. During implementation of the project "Knowledge management tools in plant production" the content management system Drupal 7 has been used to create a prototype portal which is a part of the supporting knowledge management system in plant production. The functionality of Drupal RDF module is presented and its practical usefulness for the task is rated as well as the possibility of its extension is discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clark L. (2011): The Semantic Web, Linked Data and Drupal, Part 1: Expose your data using RDF, IBM DeveloperWorks [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępny w Internecie: http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-rdf/.
 2. Clark L., Corlosquet S. (2011): The Semantic Web, Linked Data and Drupal, Part 2: Combine linked datasets with Drupal 7 and SPARQL Views, IBM DeveloperWorks [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępny w Internecie: http://www.ibm.com/developerworks/library/wa-datasets/.
 3. Karwowski W. (2010): Ontologies and Agricultural Information Management Standards. Information systems in managment VI, ed. P. Jałowiecki & A. Orłowski, WULS Press, Warszawa, 49-56.
 4. Karwowski, W., Orłowski A. (2011): Strategie tworzenia systemów zarządzania wiedzą. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, 11, 1384-1387.
 5. Marciniak A. (2010): Koncepcja elastycznego systemu sieciowych usług rekomendacyjnych. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 159-164.
 6. Zaliwski A.S. (2010): Pozyskiwanie i wykorzystanie danych pogodowych w krajowym systemie wspomagania decyzji w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 311-317.
 7. Weres J., Mueller W., Kozłowski R., Kluza T. (2010): Advanced technologies in developing Webbased decision support systems for agriculture, 6 pp. Proc. of the CIGR XVIIth World Congress and the 8th World Congress on Computers in Agriculture, 13-17 June, 2010, Québec City, Canada. Quebec: Agriculture and Agri-Food Canada.
 8. Weres J. (2010): Informatyczny system pozyskiwania danych o geometrii produktów rolniczych na przykładzie ziarniaka kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 229-236.
 9. Promiński P., Mueller W., Dach J., Kujawa S. (2011): System informatyczny wspomagający gromadzenie i analizę danych pozyskiwanych w procesie kompostowania. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 165-171.
 10. Dokumentacja modułu RDF Drupala 7 [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępna w Internecie: http://api.drupal.org/api/drupal/modules%21rdf%21rdf.module/7.
 11. Projekt Linking Open Data [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępny w Internecie: http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData.
 12. Projekt LOD2 [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępny w Internecie: http://lod2.eu
 13. Strona DBPedii [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępna w Internecie: http://dbpedia.org/About.
 14. Strona Semantic Web [on-line], [dostęp 30.06.2012], Dostępna w Internecie: http://www.w3.org/2001/sw/
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu