BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hetmańczyk Ireneusz (Politechnika Opolska), Winchula Łukasz (Politechnika Opolska)
Title
Propozycja napędu hybrydowego dla pojazdów rolniczych
Hybrid drive for agricultural vehicles
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Analiza kosztów
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Cost analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielkość sprzedaży pojazdów z napędem hybrydowym pozostaje na niskim poziomie. Koszt zakupu takich pojazdów często przekracza o ponad 50% cenę pojazdu z konwencjonalnym układem napędowym. Potencjalne oszczędności związane ze zwiększoną sprawnością układu napędowego nie zrekompensują szybko wyższego kosztu zakupu. Jednak grono nabywców takich pojazdów sukcesywnie zwiększa się, co zachęca kolejnych producentów do opracowywania nowych konstrukcji pojazdów i maszyn rolniczych z napędem hybrydowym. W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące najczęściej występującej kombinacji - silnika spalinowego i elektrycznego oraz autorskiej koncepcji połączenia napędu spalinowego i pneumatycznego z uwzględnieniem wpływu przemian termodynamicznych na sprawność procesu.(abstrakt oryginalny)

The size of the sales of the hybrid drive vehicles is low. The purchase cost of such vehicles often exceeds the price of a vehicle with the conventional driving system of over 50%. Possible savings connected with the increased efficiency of the driving system will not compensate the higher cost of purchase quickly. However the purchasers group of such vehicles is successively increasing what encourages next producers to work out new structures of vehicles and agricultural machines with the hybrid drive. This work presents a discussion on the most popular combination - the combustion and electric engine and the author's conception of connecting the combustion and air drive including the influence of thermodynamic processes on the efficiency of the process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baehr H.D., Schwier K. (1961): Die thermodynamischen Eigenschaften der Luft im Temperaturbereich zwischen und bis zu Drücken von 4500 bar, Berlin.
  2. Bossel U. (2009): Thermodynamic Analysis of Compressed Air Vehicle Propulsion, Oberrohrdorf.
  3. Creutzig F. i in. (2009): Economic and environmental evaluation of compressed-air cars.
  4. Creutzig F., Papson A., Schipper L. (2010): Compressed Air Vehicles: A Drive Cycle Analysis Of Vehicle Performance, Environmental Impacts, And Economic Costs.
  5. Hetmańczyk I. (2012): Koncepcja hybrydowego układu napędowego do pojazdów rolniczych, Inżynieria Rolnicza, Kraków (w druku).
  6. Hetmańczyk I., Hepner W., Matuszek D., Szwedziak K. (2011): Koncepcja pojazdu sadowniczego z napędem pneumatycznym, Inżynieria Rolnicza, 5(130), 81-89.
  7. Mumme M. (2011): Napęd hybrydowy wkracza do rolnictwa. AGROmechanika 11/2011. ISSN 1895-5029.
  8. Siłka W., Hetmańczyk I. (2008): Analiza wpływu stylu jazdy na energochłonność ruchu samochodu. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji. Konstrukcja, badania, eksploatacja, technologia pojazdów samochodowych i silników spalinowych. PAN Kraków. Zeszyt 33-34. ISSN 1642-1639. 373-381.
  9. www.laautoshow.com/dc10/, 30.01.2012.
  10. www.mdi.lu: actualité, 30.01.2012.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu