BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Witkowska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Hedoniczny model cen dzieł malarzy polskich
Hedonic model of the Polish paintings prices
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 165-182, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Rynki finansowe, Inwestycje alternatywne, Modele regresji, Regresja hedoniczna
Financial markets, Alternative investments, Regression models, Hedonic regression
Note
streszcz., summ.
Abstract
W okresie rozczarowania klasycznymi instrumentami rynku finansowego rośnie zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, do których należą mi.in. inwestycje w dzieła sztuki. Jednakże, aby można było traktować je jako instrumenty inwestycyjne, konieczne jest chociażby przybliżone szacowanie wartości możliwych do zrealizowania stóp zwrotu. Wobec heterogeniczności obiektów występujących na rynku sztuki i braku możliwości obiektywnej ich wyceny (lub tzw. fair value) niezbędne jest konstruowanie hedonicznych indeksów cen dzieł sztuki dla określonych rynków i/lub ich segmentów. Cechą charakterystyczną tego typu indykatorów jest tzw. korekta jakościowa, którą wyznacza się na podstawie oszacowań modeli regresji hedonicznej. Modele te uwzględniają determinanty cen dzieł sztuki, wiążą cenę dzieła z subiektywnym znaczeniem, jakie dla inwestora mają cechy tego dzieła. Kluczowe pozostaje pytanie, w jaki sposób modele te powinno się konstruować i weryfikować, aby oceny ich parametrów mogły zostać wykorzystane do budowy indeksów cen analizowanych dzieł sztuki. Celem badania jest analiza wrażliwości hedonicznego indeksu cen dzieł wybranych malarzy polskich na specyfikację modeli regresji. Badania realizowano, wykorzystując dane o pracach wystawionych do sprzedaży na aukcjach w Polsce w latach 2007-2010. (abstrakt oryginalny)

Art market has been developing in Poland and it seems to be necessary to evaluate changes of prices at the art market. In the paper we present hedonic regressions describing prices of paintings produced by 11 Polish artists whose artworks were traded the most often in years 2007-2010. Models are estimated, employing data concerning 750 objects sold on auctions that held in Poland. These models are needed to evaluate hedonic price indexes. The aim of the research is to find out if the model specification influences the hedonic index. The results of our investigation show that the regression specification and the model properties essentially affect value of price indexes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anderson R.C., Paintings as an Investment, "Economic Inquiry" 1974, vol. 12(1), s. 13-26.
 2. Campbell R.A.J., Art as a Financial Investment, "The Journal of Alternative Investments" 2008, vol. 10(4), s. 64-81.
 3. Candela G., Figini P., Scorcu A.E., Price indices for artists - A proposal, "Journal of Cultural Economics" 2004, vol. 28(4), s. 285-302.
 4. Frey B.S., Pommerehne W.W., Art Investment: An Empirical Inquiry, "Southern Economic Journal" 1989, vol. 56(2), s. 396-409.
 5. Frey B.S., Cueni R., Why invest in art?, "The Economist's Voice" 2013, vol. 10(1), s. 1-6.
 6. Ginsburgh V., Schwed N., Price Trends for Old Masters' Drawings: 1980-1991, Brussels 1992, s. 1-17, http://www.ecares.org/ecare/personal/ginsburgh/papers/ 077.drawings.pdf.
 7. Higgs H., Australian Art Market Prices during the Global Financial Crisis and two earlier decades, "Australian Economic Papers" 2012, vol. 51(4), s. 189-209.
 8. Kompa K., Witkowska D., Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 3(2), s. 33-50.
 9. Kraeussl R., van Elsland N., Constructing the True Art Market Index - A Novel 2-Step Hedonic Approach and its Application to the German Art Market, CFS Working Paper, Center for Financial Studies Frankfurt University, no. 11, 2008.
 10. Kraeussl R., Wiehenkamp Ch., A call on Art investments, "Review of Derivatives Research" 2012, vol. 15(1), s. 1-23.
 11. Locatelli-Biey M., Zanola R., The Sculpture Market: An Adjacent Year Regression Index, "Journal of Cultural Economics" 2002, vol. 26(1), s. 65-78.
 12. Lucińska A., Rozwój artystyczny malarzy a ceny obrazów na polskim rynku sztuki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 51, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, red. D. Zarzecki, Szczecin 2012, s. 715-725.
 13. Mei J., Moses M., Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces, "American Economic Review" 2002, vol. 92(5), s. 1656-1668.
 14. Mok H.M.K., Ko V.W.K., Woo S.S.M., Kwok K.Y.S., Modern Chinese Paintings: An Investment Alternative, "Southern Economic Journal" 1993, vol. 59(4), s. 808-816.
 15. Pesando J.E., Art as an Investment: The Market for Modern Prints, "American Economic Review" 1993, vol. 83, s. 1075-1089.
 16. Suchodolski P., Dla koneserów i do portfela. Monroe, parkiet.com, 23.09.2013.
 17. Triplett J.E., Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes, OECD, Paris 2006.
 18. Widłak M., Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 9 (592), s. 1-25.
 19. Worthington A.C., Higgs H., A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in Australian Modern and Contemporary Art, "Journal of Cultural Economics" 2006, vol. 30(1), s. 73-84.
 20. Worthington A.C., Higgs H., Art as an Investment: Short and Long-term Comovements in Major Paintings Markets, "Empirical Economics" 2003, vol. 28, s. 649-668.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu